Trang chủ

THÔNG BÁO “V/v Chuyển địa điểm Văn phòng Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế”
THÔNG BÁO
“V/v Chuyển địa điểm Văn phòng
Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế”
 
        Kính gửi:   - Quý cơ quan, tổ chức,
                                                      - Quý Doanh nghiệp.
 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo:
Do nhu cầu ổn định cơ sở làm việc thuận tiện hơn, từ ngày 01/11/2019, Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Văn phòng các đơn vị trực thuộc gồm: Hội doanh nhân nữ, Câu lạc bộ CEO Huế, Câu lạc bộ doanh nghiệp FDI và Trung tâm truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội danh nghiệp tỉnh trước đóng tại số 8 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế, nay đã chuyển về làm việc tập trung tại địa điểm mới, số 73 đường Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
 Từ ngày 01/11/2019, mọi giao dịch, thư từ, công văn liên quan đến Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc xin quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và quý doanh nghiệp vui lòng trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ mới:
Hiệp hội danh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, số 73 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, TP.Huế. Số điện thoại: 0234.3837789, số Fax: 0234.3837879, email: doanhnghiephue@gmail.com, Website: doanhnghiephue.com.vn

Xin kính thông báo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và quý doanh nghiệp hội viên biết để tiện liên hệ công tác.  


Tin tức liên quan