Thông báo

Hội thảo chuyên đề về " Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp" và "Quản trị nhân sự trong thế giới VUCA".

Kính gửi Chủ tịch và Thường trực Hiệp hội,
Trung tâm tư vấn đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS Huế) và Công ty CP cấp nước TT Huế có gửi cho Hiệp hội 7 Thư mời Chủ tịch và các Đ/c trong Thường trực Hiệp hội tham dự Hội thảo chuyên đề về " Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp" và "Quản trị nhân sự trong thế giới VUCA".
+ Thời gian: 13h30 - 17h30 ngày 2/11/2019 (chiều thứ bảy).
+ Địa điểm: Tại Hội trường HueWACO, số 103 Bùi Thị Xuân, TP.Huế
(Có file Thư mời kèm theo)
Trân trọng kính mời Chủ tịch và các Đ/c trong Thường trực sắp xếp thời gian và công việc để đến tham dự Hội thảo. 


Tin tức liên quan