Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Giấy mời tham dự lớp huấn luyện mẫu cho cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Giấy mời tham dự lớp huấn luyện mẫu cho cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa 2 ngành năm 2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Sở lao động TB&XH tiếp tục phối hợp tổ chức Lớp huấn luyện mẫu về công tác an toàn, vệ sinh lao động dành cho đối tượng mục tiêu quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Kính mời quý đơn vị đăng ký tham gia lớp tập huấn theo mẫu đính kèm.
Trân trọng
.

 


Tin tức liên quan