Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Giấy mời Tham dự Lớp huấn luyện mẫu dành cho cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp năm 2019
Kính gửi: Lãnh đạo các doanh nghiệp,
hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa 2 ngành năm 2019, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Sở lao động TB&XH tiếp tục phối hợp tổ chức Lớp huấn luyện mẫu về công tác an toàn, vệ sinh lao động dành cho đối tượng là người trực tiếp làm công tác giám sát an toàn, vệ sinh lao động và người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Nội dung huấn luyện: Do Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động – TBXH và Sở LĐTB&XH trực tiếp hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng liên quan.
Người học sẽ được cấp chứng chỉ và thẻ an toàn để đảm trách công việc này trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
+ Thời gian: 1ngày, khai mạc vào lúc 7giờ30 ngày 15/11/2019 (thứ sáu)
+ Địa điểm: Tại Hội trường Trường Cao đẳng công nghiệp Huế (bên cạnh Văn phòng mới của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh), số 73 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Huế.

Kính mời đại diện lãnh đạo doanh nghiệp và các cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp đã đăng ký đến tham dự Lớp tập huấn. 


Tin tức liên quan