Phản ảnh về môi trường đầu tư

Mời tham gia khảo sát Tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chủ doanh nghiệp có thể đề xuất, đưa ra các kiến nghị để cơ quan quản lý kịp thời hỗ trợ vượt qua trong giai đoạn khó khăn này.

Diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 không chỉ làm xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước bị ngưng trệ, hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Để nắm rõ về thực trạng của doanh nghiệp giữa đại dịch Covid-19, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kính đề nghị các doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp , hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, kiến nghị cần đề xuất để UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế những hậu quả mà đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cũng như tình hình kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vui lòng CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TẠI ĐÂY trước ngày 18 hàng tháng để Hiệp hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nhằm có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Rất mong nhận được sự hồi âm sớm và chính xác từ quý Doanh nghiệp.


Tin tức liên quan