Năng lực SXKD và sản phẩm của Doanh nghiệp

Đổi mới công nghệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

Đó là nội dung hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp tổ chức vào chiều 30/6.

Dịp này, thông qua báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Sở KHCN đánh giá thực trạng đổi mới công nghệ trên địa bàn, các ý kiến của đại biểu đại diện lãnh đạo ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp (DN), nhà khoa học bàn luận xoay quanh các vấn đề cần thiết để DN đổi mới công nghệ trong giai đoạn hiện nay; mục đích ý nghĩa, vai trò của đổi mới công nghệ trong DN; cơ chế chính sách hỗ trợ cho DN đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế trong thời kỳ hội nhập...

Bên cạnh đó các đại biểu trao đổi các vấn đề liên quan đến các chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong DN, về pháp luật đầu tư... theo tinh thần Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời chia sẻ một số tham luận về những thuận lợi và khó khăn của DN trong đổi mới công nghệ sản xuất của Hiệp hội DN tỉnh Thừa Thiên Huế; vấn đề chuyển giao, đổi mới công nghệ cho DN tại Đại học Huế; một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương giai đoạn 2020-2030.

Theo ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở KHCN, hiện nay đổi mới công nghệ là rất quan trọng đối với mỗi DN. Khi DN đổi mới công nghệ sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu. Nếu không kịp thời nắm bắt công nghệ đổi mới sáng tạo, việc kinh doanh sản xuất theo phương thức truyền thống sẽ có nguy cơ bị loại khỏi thị trường lớn.


Tin tức liên quan