Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Phổ biến Luật doanh nghiệp 2020 và các chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp

Đó là chủ đề Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức sáng 28/11 với sự tham dự của ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, đại diện các sở, ngành và hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Luật Doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực pháp luật từ 01/01/2021 đã được cập nhật cho phù hợp với tình hình mới khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu và rộng trên trường quốc tế, hướng đến mục tiêu tổng thể là quản trị tốt doanh nghiệp, từ đó tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, minh bạch, an toàn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu và biết cách áp dụng luật mới sao cho hiệu quả, đúng hướng; giảm thiểu rủi ro, tạo sự ổn định cho định hướng chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
 
Doãn Quan
 

Tin tức liên quan