Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Hiệp hội Doanh nghiệp giới thiệu 2 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế, danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 13 người, cơ cấu và thành phầm gồm: 6 đại biểu nữ (tỷ lệ 46%), 2 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (tỷ lệ 15%), 3 đại biểu dân tộc thiểu số (tỷ lệ 23%), 1 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 8%) và 1 đại biểu tái cử (tỷ lệ 8%); 100% có trình độ đại học, trong đó có 10 đại biểu trình độ trên đại học.

Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có tất cả 96 ứng cử viên, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có 02 ứng cử viên, là anh Trương Phước Thành - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Huế, Giám đốc Công ty TNHH Thành Ngân và chị Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên BCH Hiệp hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ, giám đốc Công ty TNHH Hữu cơ Huế Việt

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết 100% thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 96 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Doãn Quan


Tin tức liên quan