Môi trường kinh doanh

Doanh nghiệp nữ ngày càng có những đóng góp lớn trong phát triển kinh tế

Là quan điểm chung của rất nhiều đại biểu tham dự hội thảo tham vấn “Đánh giá tác động của Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đến các doanh nghiệp do nữ làm chủ” do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và đào tạo về phát triển địa phương tổ chức trong ngày 26/3.

Các doanh nghiệp do nữ làm chủ đánh giá hiệu quả về các chính sách hỗ trợ


Doanh nghiệp do nữ làm chủ đã và đang đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có xu hướng tăng về số lượng và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các DNNVV. Để phát huy hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp do nữ làm chủ từ Trung ương đến địa phương có rất nhiều chính sách hỗ trợ gần nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ DNNVV đến các doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự đã tiến hành đánh giá thuận lợi và khó khăn của các đơn vị hỗ trợ khi làm việc với DNNVV do nữ làm lãnh đạo; các chính sách hỗ trợ DNNVV nói chung và DNNVV do nữ làm lãnh đạo nói riêng… Từ đây đề xuất các sở, ngành; bộ, ngành cần tăng cường bồi dưỡng DNNVV do phụ nữ làm chủ những kiến thức quản trị và mô hình quản trị, quản lý nhân sự, tài chính, marketing, lập kế hoạch kinh doanh; cung cấp thông tin nguồn lực, chính sách và thị trường; có chính sách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho DNNVV do phụ nữ làm chủ vay vốn; hỗ trợ xây dựng mạng lưới kinh doanh và thực hiện xúc tiến thương mại… Ngoài ra cần tăng cường hơn nữa vai trò của Hội Doanh nhân nữ, Hiệp hội Doanh nghiệp  trong hoạt động hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ngày càng phát triển.

Doãn Quan

 

 


Tin tức liên quan