Văn hoá xã hội

51 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày bầu cử 23/5, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, đúng luật, toàn thể nhân dân, cán bộ và đảng viên rất phấn khởi trong ngày hội của toàn dân.

Toàn tỉnh có 888.119/889.029 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,90%, kết quả đã bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026:


Tin tức liên quan