Văn hoá xã hội

Thành phố Huế chính thức được mở rộng từ ngày hôm nay 01/7/2021

Kể từ hôm nay (01/7/2021), thành phố Huế sẽ chính thức được mở rộng theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với diện tích hơn 265 km2 (tăng 3,76 lần), dân số 652.572 người (tăng 1,8 lần), có 36 đơn vị hành chính cấp xã (29 phường và 7 xã).

Theo đó, có 9 phường được sắp xếp lại thành 5 phường, gồm: Phường Gia Hội (sáp nhập từ phường Phú Cát và Phú Hiệp); Phường Thuận Lộc (sáp nhập từ phường Phú Bình và Thuận Lộc); Phường Đông Ba (sáp nhập từ phường Phú Hòa và Thuận Thành); Phường Tây lộc (sáp nhập từ phường Tây Lộc và 1 phần của phường Thuận Thành); Phường Thuận Hòa (sáp nhập từ phường Thuận Hòa và 1 phần của phường Phú Thuận).

Có 13 xã, phường, thị trấn của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang từ nay sẽ được nhập vào thành phố Huế, gồm: xã Thủy Vân và Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy), phường Hương Hồ, Hương An, xã Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương (thị xã Hương Trà); xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang). Trong đó, có 4 phường được thành lập từ các xã, thị trấn, gồm: Phường Hương Vinh (từ xã Hương Vinh); Phường Thủy Vân (từ xã Thủy Vân); Phường Phú Thượng (xã Phú Thượng); Phường Thuận An (thị trấn Thuận An).

Như vậy, kể từ hôm nay, thành phố Huế sẽ có 29 phường và 7 xã, gồm:

- 29 phường: Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều, Trường An, An Cựu, An Đông, An Tây, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Vĩ Dạ, Xuân Phú, Phước Vĩnh, Hương Sơ, An Hòa, Kim Long, Hương Long, Phú Nhuận, Phú Hậu, Gia Hội, Thuận Lộc, Đông Ba, Tây Lộc, Thuận Hòa, Hương Hồ, Hương An, Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An.

- 07 xã: Thủy Bằng, Hương Thọ, Hương Phong, Hải Dương, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh.

Thành phố Huế mới, có trục kéo dài từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Hương. Không gian đô thị Huế không chỉ có di sản hiện có, mà Huế còn trở thành đô thị có đủ địa hình đồng bằng, biển, đầm phá và cả vùng núi.

Doãn Quan

 


Tin tức liên quan