Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Kinh tế Huế.

 Ngày 13/04/2024, tại hội nghị Tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Huế và các cơ quan, doanh nghiệp năm 2024” đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Trong thời gian qua, mối liên kết giữa trường đại học - doanh nghiệp là một nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Hợp tác giữa đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu trong hoạt động đào tạo hiện nay. Hội nghị là một trong những hoạt động thể hiện được sự gắn kết giữa Nhà trường với các tổ chức và doanh nghiệp. Trường Đại học Kinh tế Huế đã tạo điều kiện để Hiệp hội Doanh nghiệp, các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được chia sẻ cởi mở những quan điểm, đóng góp cùng mang lại lợi ích cho các bên. Đây cũng là cách để Nhà trường có thể xây dựng được những chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy thiết thực và hiệu quả cho sinh viên.

Tại hội nghị này, Hiệp hội và Trường Đại học Kinh tế Huế tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp, huy động các thế mạnh và nguồn lực, tăng cường hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, tạo động lực phát triển bền vững sản xuất kinh doanh. Hợp tác này là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích hai phía, mối liên kết, hợp tác này mang tính tất yếu, vừa mang tính khả thi cao trong việc đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp với sự cạnh tranh của thị trường lao động. Thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ  mở ra nhiều cơ hội phát triển cho đôi bên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và cung cấp, trao đổi thông tin.

Nội dung chính của thỏa thuận hợp tác lần này tập trung vào 1 số nội dung chính như: Hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho hội viên Hiệp hội và các cấp quản lý của doanh nghiệp; Hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, ứng dụng tri thức vào thực tiễn kinh doanh, quảng bá hình ảnh của hai bên; Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên như: Ngày hội việc làm, Hội thảo chuyên đề; hỗ trợ, cố vấn cho sinh viên trong các hoạt động khởi nghiệp; Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội…


Tin tức liên quan