Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Nhiều kiến thức đấu thầu được cập nhật

Hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/5; thu hút hơn 180 đại biểu tham dự là doanh nghiệp, cán bộ ban quản lý dự án.

Ông Nghiêm Ngọc Dũng chia sẻ cùng các đại biểu tham dự

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu. Nghị định 24 của Chính phủ đã cụ thể hóa các quy định về lựa chọn nhà thầu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn Nhà nước, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua hoạt động đấu thầu.

Tại hội nghị, ông Nghiêm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật các quy định mới của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn mới ban hành. Các nội dung chia sẻ được tập trung vào các chuyên đề: quy định chung trong lựa chọn nhà thầu; xử lý vi phạm trong đấu thầu; kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu; mua sắm tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm, cung cấp sản phẩm dịch vụ công; hợp đồng đấu thầu; giải quyết kiến nghị và xử lý tình huống trong đấu thầu

Ngoài cập nhật các kiến thức liên quan đến đấu thầu, ông Nghiêm Ngọc Dũng cũng có những trao đổi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến đấu thầu cho các đại biểu tham dự.


Tin tức liên quan