Trang chủ

Phát triển thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp

Phát triển thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp là nội dung khoá đào tạo được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/7. 

Giảng viên chia sẻ các kỹ năng trong xây dựng thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp

Khoá đào tạo do Thạc sĩ, nhà báo Đinh Ngọc Sơn, chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm; giảng viên marketing và truyền thông Đại học Quốc gia Hà Nội đứng lớp. Mục tiêu khoá học nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp để thu hút các nhà đầu tư, đối tác kết nối và hợp tác cùng phát triển.

Với doanh nghiệp, doanh nhân, thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp trong hoạt động xã hội và nội bộ tổ chức. Thương hiệu cá nhân của chủ doanh nghiệp là nhận diện về người lãnh đạo doanh nghiệp đó, giúp họ có thể dẫn dắt nhân sự, kết nối nội bộ, mở rộng quan hệ khách hàng, giúp định hình nên cá tính riêng, khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ, giúp doanh nghiệp có được lợi thế kinh doanh.

Trong 2 ngày, các học viên được cung cấp những kiến thức liên quan tới những ảnh hưởng của truyền thông đến thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp; vai trò truyền thông xây dựng thương hiệu; chiến lược phát triển thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội. Đồng thời định hướng các kỹ năng liên quan đến truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp. Từ đó, giúp doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự tự tin trong giao tiếp, truyền thông, có ý thức bảo vệ và phát triển thương hiệu bền vững.


Tin tức liên quan