Doanh nhân tiêu biểu năm

Hội Doanh nghiệp tỉnh có 4 Doanh nghiệp được xếp vào “Top 100 doanh nghiệp xuất sắc về thương mại - dịch vụ Việt Nam 2010

4 Doanh nghiệp của tỉnh được xếp vào “Top 100 doanh nghiệp xuất sắc về thương mại - dịch vụ Việt Nam 2010”

Ngày cập ngày: 18/12/2010 05:27 AM

- Giải thưởng “Thương mại - Dịch vụ Việt Nam- Vietnam Top Trade Services 2010” lần thứ 4 do Bộ Công Thương tổ chức là giải thưởng có uy tín thường niên dành cho các doanh nghiệp.

Qua thẩm định trên 500 hồ sơ của các đơn vị doanh nghiệp trên cả nước, thông qua đề cử của UBND các tỉnh và hiệp hội ngành hàng liên quan từ tháng 5/2010 đến nay, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế có 12 doanh nghiệp các thành phần kinh tế được Sở Công thương đề cử Ban Tổ chức đã chọn được 110 hồ sơ đạt tiêu chí đề ra để trao giải 10 doanh nhân thương mại dịch vụ tiêu biểu, 100 doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2010.

Trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế có 4 doanh nghiệp đạt giải thưởng này là:

1. Công ty TNHH Bia Huế.

2. VNPT Thừa Thiên Huế.

3. Công ty cổ phần An Phú.

4. HTX Thương mại - Dịch vụ Thuận Thành Huế.

Trần Minh Tích
nguonBaothuathienhue


Tin tức liên quan