Doanh nhân tiêu biểu năm

Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế trước yêu cầu hội nhập và phát triển

Toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 DN hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Tuy đông về số lượng nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực còn hạn chế do ít vốn, tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ còn chậm, năng lực đội ngũ quản lý điều hành chưa đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ hội nhập.


Ông Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh, TGĐ Công ty TNHH Bia Huế


Hội DN tỉnh là cầu nối liên kết giữa các DN với nhau, giữa DN với tỉnh và ngược lại trong các hoạt động SXKD; lẽ tất nhiên có sự hỗ trợ, tư vấn, là trung gian giải quyết mối quan hệ giữa các DN với nhau. Nhưng bản thân từng DN một phải nhận thấy tình hình mới để có sự chuyển đổi, tìm cho mình một hướng đi mà theo đó lợi thế cạnh tranh của DN là lớn nhất, đó là mặt mạnh của mình có thể tham gia vào thị trường có sức cạnh tranh lớn nhất, phù hợp với mình nhất. Muốn làm được điều đó một mặt cần nâng cao thương hiệu, củng cố bộ máy quản lý, áp dụng cách quản lý tiên tiến vào hoạt động SXKD của mình, từng bước cạnh tranh với các đối thủ. Đơn cử như Bia Huế, là một công ty liên doanh, có đủ tiềm lực về tài chính, áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới; đó chính là điểm mạnh của DN này. Tuy nhiên, bia là ngành hàng có sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hiện nay và ẩn chứa nhiều nguy cơ; nếu không tận dụng điều kiện, nắm bắt thời cơ để vượt lên, thị phần sẽ về tay đối thủ.

Nếu những việc mà các DN nhận thấy nhưng từng DN không thể làm được thì phải tìm cách liên kết, liên doanh, hợp tác với nhau. Ví dụ, nhóm các công ty Coxano, Trường Sơn, An Phú, Thương mại Hương Thuỷ… đang hình thành dựa trên sự hợp tác với nhau, trở thành những công ty cổ phần mà từng DN một không làm được. Công ty CP Thuỷ điện Trường Phú, Công ty CP Coxano Trường Sơn, Công ty CP Coxano Hương Thọ, Công ty CP Trường Phú… Đó là sự hợp tác của những DN riêng lẻ thành một công ty lớn tạo ra một sản phẩm chung...

Bạch Quang (thực hiện)
 


Tin tức liên quan