Thư viện pháp luật chung

Những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2012
Những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2012

Cập nhật 01/08/2012 08:55 AM


Bắt đầu từ năm 2013 sẽ chi 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo (ảnh minh họa)

Từ 01/8, người khai thác sân bay có quyền cấp giấy phép kiểm soát an ninh; Giảm 20% sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức ở nước ngoài; Cấp 150.000 đồng/ngày đối với quân nhân tham gia cứu nạn trên biển; Phụ cấp trách nhiệm nghề thi hành án cao nhất 30%; Hướng dẫn thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; 6 điều kiện hoạt động trường mầm non dân lập; Năm 2013, chi 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn tối đa 5 năm... là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2012.

 

Từ 01/8, người khai thác sân bay có quyền cấp giấy phép kiểm soát an ninh

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 51/2012/NĐ-CP ngày 11/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/20101 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng.

Theo đó, người khai thác cảng hàng không, sân bay cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không dân dụng có giá trị vào các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của người khai thác cảng cho cán bộ, nhân viên và phương tiện, thiết bị thuộc quyền quản lý, sử dụng của người khai thác từ ngày 01/08 tới đây.

 Cũng theo Nghị định này, việc cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng có giá trị vào các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của từ 02 Cảng vụ khu vực khác nhau trở lên thuộc thẩm quyền của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với cơ quan liên quan về việc cấp và sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan quản lý Nhà nước khác tại cảng hàng không, sân bay.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2012.

Giảm 20% sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức ở nước ngoài

Theo quy định tại Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức (CBCC) công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, chỉ số sinh hoạt phí thấp nhất của CBCC công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 60% so với sinh hoạt phí tối thiểu của các CBCC này, giảm 20% so với quy định trước đây.

Cũng theo Nghị định này, chỉ số sinh hoạt phí cao nhất của CBCC công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ nguyên ở mức 250% so với sinh hoạt phí tối thiểu; mức sinh hoạt phí của phu nhân/phu quân Đại sứ; phu nhân/phu quân Công sứ, Tham tán, Tổng lãnh sự và phu nhân/phu quân cán bộ, công chức giữ chức vụ ngoại giao hoặc lãnh sự vẫn được tính lần lượt bằng 125%; 110% và 80% mức sinh hoạt phí tối thiểu quy định tại Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005.

Trường hợp phu nhân/phu quân của CBCC công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nếu không thể đi theo chồng/vợ do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm thì được hưởng 50% mức sinh hoạt phí nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2012.

Cấp 150.000 đồng/ngày đối với quân nhân tham gia cứu nạn trên biển

Ngày 04/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn trên biển được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển với mức 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển.

Cũng theo Quyết định này, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam công tác lâu năm ở hải đảo hàng tháng được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa.

Cụ thể, cảnh sát biển làm nhiệm vụ ở các đảo xa thuộc các vùng biển Việt Nam từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng mức phụ cấp là 0,2; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng mức phụ cấp 0,3 và cảnh sát làm nhiệm vụ ở đảo xa từ đủ 15 năm trở lên được hưởng mức phụ cấp là 0,4.

Thời gian công tác để tính hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo đối với các đối tượng nêu trên là tổng thời gian công tác thực tế ở các đảo, nếu có gián đoạn thì được cộng dồn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2012.

Phụ cấp trách nhiệm nghề thi hành án cao nhất 30%

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/06/2012 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

Theo đó, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Mức phụ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng; không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Trong đó, mức phụ cấp 15% áp dụng đối với Thẩm tra viên cao cấp thi hành án và Công chứng viên; mức 20% áp dụng đối với Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính thi hành án, Thư ký thi hành án và Thư ký trung cấp thi hành án; Chấp hành viên trung cấp và Thẩm tra viên thi hành án được nhận phụ cấp 25%; riêng Chấp hành viên sơ cấp, mức phụ cấp này là 30%.

Cũng theo quy định tại Quyết định này, thời gian không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương; thời gian được cử đi học trong nước liên tục từ 03 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc không lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Các mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề này được áp dụng chính thức kể từ ngày 01/08/2012; Quyết định này thay thế các Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 và số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/06/2007.

Hướng dẫn thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Ngày 15/06/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.

Theo quy định tại Thông tư này, trước khi tiến hành lập hồ sơ thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu quản lý lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia hoặc quản lý, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tại các khu vực trọng điểm quốc gia, UBND cấp tỉnh phải được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Trình tự thành lập và thẩm định hồ sơ thành lập các thành phố này được tiến hành tương tự đối với thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn thông thường.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các tiêu chuẩn chức năng đô thị, quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, thời gian xây dựng đồng bộ để thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2012.

6 điều kiện hoạt động trường mầm non dân lập

Ngày 15/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

Theo đó, nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép hoạt động giáo dục khi đáp ứng đủ 06 điều kiện sau: Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật; Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em; Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập và có quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của trường.

Ngoài ra, nhà trường, nhà trẻ dân lập còn phải bảo đảm các yêu cầu về công trình xây dựng; phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; yêu cầu về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu; sân vườn và các yêu cầu khác. Cụ thể như: Phải được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường, lớp; bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh trường học; khuôn viên của nhà trường, nhà trẻ phải có tường bao ngăn cách với bên ngoài, có cổng bảo đảm an toàn cho trẻ em; tên nhà trường, nhà trẻ; biển tên nhà trường, nhà trẻ dân lập thực hiện theo qui định của pháp luật…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/08/2012.

Năm 2013, chi 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo

Nhằm mục tiêu củng cố chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; chi tiêu công tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước…, ngày 19/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2012/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các ban, ngành liên quan bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2013 (bao gồm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương) đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 20% tổng chi ngân sách Nhà nước; lĩnh vực văn hóa thông tin đạt tối thiểu 1,8%; lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt tối thiểu 2% và hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường trên 1% tổng chi ngân sách Nhà nước...

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu ưu tiên bố trí chi cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội; tăng chi cho quốc phòng, an ninh để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; chi quản lý hành chính Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm trên cơ sở bảo đảm các chính sách, chế độ, định mức hiện hành và các nhiệm vụ cấp bách dự kiến chắc chắn sẽ phát sinh năm 2013.

Cũng theo Thông tư này, năm 2013, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm tiếp tục chủ động thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định: Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương; một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; 50% tăng thu ngân sách địa phương; các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/08/2012.

Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn tối đa 5 năm

Ngày 22/06/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 về vật liệu nổ công nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định này, thời hạn của Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác khoáng sản là không quá 05 năm. Thời hạn của giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, nghiên cứu, thử nghiệm, hoạt động dầu khí và giấy phép dịch vụ nổ mìn vẫn được tính theo thời hạn công trình và không quá 02 năm.

Bên cạnh đó, các loại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sẽ không quy định thời hạn hiệu lực. Định kỳ hàng năm, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các tổ chức được cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện việc chấp hành các điều kiện quy định trong giấy phép, giấy chứng nhận và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Riêng đối với giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày 10/08/2012 được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại giấy phép.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2012.

5 ngân hàng được phép cho vay hỗ trợ lãi suất đối với nông, thủy sản

Ngày 22/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 22/2012/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, 05 ngân hàng được thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Các ngân hàng nêu trên được áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất của ngân hàng áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn trong cùng thời kỳ.

Mức hỗ trợ lãi suất vẫn được thực hiện như trước đây. Cụ thể, khoản vay được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 02 năm đầu, từ năm thứ 03 trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo thời gian vay thực tế của khách hàng và chỉ áp dụng đối với các khoản vay trả nợ trước hoặc đúng hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất; khoản vay quá hạn không được hỗ trợ lãi suất kể từ thời điểm khoản vay phải chuyển sang nợ quá hạn.

Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/03/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2012.

Thanh toán trọn gói tiền dịch thuật cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Theo đó, trường hợp cơ quan không bố trí được cán bộ làm phiên dịch, dịch tài liệu thì cán bộ Nhà nước có thể thuê dịch thuật từ trong nước đi hoặc tại nước đến công tác. Chi phí dịch thuật được thanh toán trọn gói bao gồm các khoản chi phí: Phương tiện đi lại; tiền ăn và tiêu vặt; tiền phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn công tác và thù lao dịch thuật theo mức chi dịch thuật quy định đối với trường hợp thuê dịch thuật từ trong nước đi hoặc bao gồm các khoản về phương tiện đi lại tại nước sở tại trong thời gian cùng làm việc với đoàn, tiền ăn và tiêu vặt, tiền phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn công tác, thù lao dịch thuật (trường hợp thuê dịch thuật tại nước đến công tác).

Ngoài ra, ngân sách Nhà nước cũng thanh toán các chi phí thuê dịch vụ tổ chức sự kiện, chi phí thuê địa điểm; thuê xe vận chuyển hàng hóa, nhạc cụ, đạo cụ đối với các đoàn công tác tham gia các hội chợ, triển lãm; tổ chức hội nghị, hội thảo; các đoàn văn hóa nghệ thuật đi biểu diễn nước ngoài; các khoá đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại nước ngoài.

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được vận dụng chế độ công tác phí quy định tại Thông tư này để thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trường hợp nếu được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí thực hiện theo chương trình, đề án, dự án cụ thể, nếu có phát sinh nhiệm vụ chi công tác phí đi công tác nước ngoài thì phải thực hiện theo đúng mức chi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện chương trình, đề án, dự án phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2012.

Quy định sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Ngày 25/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Thông tư, nguồn vốn của quỹ này được dùng để hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp tại Việt Nam và thực hiện đề tài, dự án KH&CN của doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể như: Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động KH&CN của doanh nghiệp (xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển); mua máy móc, thiết bị để đổi mới công nghệ trực tiếp sử dụng vào việc sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp; chi phí cho đào tạo nhân lực KH&CN của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật...

Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư KH&CN của doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn vốn của quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển KH&CN hay đầu tư cho các dự án đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.

Hàng năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo trích, sử dụng quỹ và kê khai số liệu về mức trích lập, số tiền trích lập gửi đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2012.

Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tàu bay

Ngày 11/06/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Theo quy định tại Nghị định này, người đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay không cần phải trình biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí đăng ký như trước đây mà chỉ cần nộp: Đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo mẫu; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam; giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký và các giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay. Trường hợp chuyển quyền sở hữu phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ.

Ngoài ra, Nghị định cũng ban hành 09 mẫu đơn đề nghị đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng như: Đơn đề nghị đăng ký xóa các quyền đối với tàu bay; đơn đề nghị gia hạn đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay; đơn đề nghị cung cấp thông tin, trích lục, bản sao từ sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2012.

Bổ sung mã số một số chương trình, mục tiêu quốc gia

Ngày 03/07/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Thông tư bổ sung mã số để hạch toán khoản chi ngân sách cho một số dự án thuộc các chương trình, mục tiêu quốc gia như: Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các khu đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm; Dự án Cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn; Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và Dự án Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng…

Cũng theo Thông tư này, những khoản kinh phí còn dư của dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2011 trở về trước, nay được nhập vào dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và được hạch toán theo các mã số nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2012.

Hạn chế quyền sở hữu vốn kinh doanh dịch vụ thông tin di động mặt đất

Đây là nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT ngày 10/07/2012 ban hành danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 01 Điều 03 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Như vậy, dịch vụ thông tin di động mặt đất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông đầu tiên nằm trong danh mục hạn chế quyền sở hữu kinh doanh dịch vụ viễn thông. Theo đó, một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động mặt đất thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp khác cùng kinh doanh dịch vụ này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/08/2012.

www.thuathienhue.gov.vn

 


Tin tức liên quan