Đào tạo nguồn nhân lực

Hội nghị tập huấn những kiến thức cơ bản của Luật BHXH, BHYT, BHTN dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp 2015
Thực hiện đề án của tỉnh về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015, nhằm tiếp tục giúp đỡ người sử dụng lao động và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trong tỉnh nghiên cứu nắm vững những quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện tốt tại doanh nghiệp của mình. Ngày 30/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, VCCI tổ chức Hội nghị tập huấn những kiến thức cần thiết về Luật BHXH (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho gần 200 cán bộ quản lý của các doanh nghiệp.

 

 
 
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu một số quy định mới trong Luật BHXH (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm. 
 
Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp các cán bộ quản lý doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa, mục đích của chính sách an sinh xã hội, đồng thời có được những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động khi thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN; góp phần bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động./.
 
HHDN
 

 


Tin tức liên quan