Đào tạo nguồn nhân lực

Thông báo mời tham dự khoá đào tạo “Về quản trị bán hàng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
Số:  75   /TB-HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Thừa Thiên Huế, ngày 7 tháng 12  năm 2015
THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO
“Về quản trị bán hàng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”
Kính gửi:  Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp, Hội viên HHDN tỉnh
Nhucuhộinhập kinh tế quốc tế đang đòi hỏicácDoanhnghipVitNam phải nâng cao khnăngqun lý doanhnghiệp hiện đại mà một trong những tiêu chí quan trọng là cần có đội ngũ cán bộ và nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Tuy vậy hiện nay nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vẫn chưa có được điều này do đội ngũ nhân viên bán hàng luôn biến động và chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng.
Nhằm giúp doanh nghiệp có cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ chuyên gia có năng lực thực tiễn về chiến lược và kỹ năng bán hàng hiện đại; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm phát triển DNNVV Việt Nam vàViện đào tạo Doanh nhân Việt tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
 + Giảng viên: Ông Vương Hữu Hùng (Francis Hùng), Từng là giám đốc kinh doanh và tiếp thị tại Tập đoàn đa quốc gia Ascott International, Giám đốc bán hàng của Tập đoàn Marriott International (M.I). Giám đốc kinh doanh Princess d’Annam Resort (Pháp), được M.I trao giải thưởng “Giám đốc bán hàng xuất sắc nhất trong năm”. Hiện anh là chuyên gia huấn luyện bán hàng và cố vấn chiến lược kinh doanh tại TP.HCM
Khóa học dành cho các cán bộ quản lý bán hàng và nhân viên tiếp thị bán hàng của doanh nghiệp chưa qua các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
          Ban Thường vụ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời quý  lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm sắp xếp thời gian và công việc đến tham dự và cử cán bộ, nhân viên phụ trách bán hàng của doanh nghiệp tham dự khóa học này.
Thời gian học: Ngày: 26/12/2015 (1 ngày)
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hương Giang, số 51 Lê Lợi Thành phố Huế.
Nếu tham dự, đề nghị đăng ký học viên theo phiếu đính kèm gửi về Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, số 11 Lê Lợi Huế trước ngày 22/12/2015, có thể đăng ký qua email: doanhnghiephue@gmail.com  hoặc Fax: 054.3837879, Điện thoại 054.3837789. (Mỗi học viên dự khóa đào tạo vui lòng góp phí tổ chức 100.000đ/người).
          Trân trọng kính mời tham gia !
Nơi nhận:
Như kính gửi;
Lưu VP Hiệp Hội.
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
     
 
Đã kí 
 
 
Nguyễn Mậu Chi
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO
“Về quản trị bán hàng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”
 
Kính gửi: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                 
 
          Tên doanh nghiệp:...................................................................................................
          Địa chỉ:....................................................................................................................
Email:...............................................Tel:  .......................... ....Fax:..........................
Người liên hệ:………………………... Số di động……………………………….
1/ Đăng ký danh sách tham dự khóa học :
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
 
(Mỗi học viên của doanh nghiệp                                .................. ngày     tháng     năm 2015
 đăng ký tham dự vui lòng góp                                                           Lãnh đạo DN
phí tổ chức 100.000đ/người, nộp                                           (Ký tên/đóng dấu)
tại Văn phòng HHDN, 11 Lê Lợi
Hoặc chuyển qua TK số 177010000004015
tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương TTH)           

    


Tin tức liên quan