Đào tạo nguồn nhân lực

Mời tham dự buổi tư vấn của chuyên gia Singapore về kỹ năng quản trị và phát triển nguồn tài chính doanh nghiệp

                                                                                                            THƯ MỜI

Tham dự buổi tư vấn của chuyên gia Singapore

về kỹ năng quản trị và phát triển tài chính doanh nghiệp

dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh

(Diễn giả: Bà Joanne Lai, cố vấn tài chính đến từ Singapore)

Kính gửi: Quý Lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức buổi tập huấn dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá thể với chuyên gia Singapore về kỹ năng quản trị và phát triển tài chính doanh nghiệp (Diễn giả: Bà Joanne Lai, cố vấn tài chính đến từ Singapore)

Buổi học nhằm phổ biến đến lãnh đạo doanh nghiệp các nội dung cốt lõi về:    

• Quan hệ khách hàng và Marketing

• Nguồn thu: thu từ khách hàng thường xuyên, thu từ khách hàng không thường xuyên, dự báo khả năng chi trả của khách hàng.

• Kế hoạch tài chính và theo dõi thu chi của Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh 

• Tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp

 (Hỏi và được tư vấn các vướng mắc khi thực hiện các nội dung quản trị tài chính trong kinh doanh).

+ Thành phần tham dự: Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên (mỗi DN từ 1-2 người) là Giám đốc, Phó giám đốc, chủ doanh nghiệp tham dự.

- Thời gian: 01 buổi  (chiều thứ hai, ngày 22/8/2016).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Hiệp Hội, Tầng 7, số 41 đường Hùng Vương, TP.Huế

- Kinh phí: Buổi tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, đề nghị đăng ký danh sách theo mẫu kèm theo gửi về Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh theo địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà BIDV, số 41 Hùng Vương, TP Huế, hoặc gửi qua địa chỉ Email : doanhnghiephue@gmail.com; Fax: 054.3837879 trước ngày 15/8/2016.

 

                           PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN VỚI CHUYÊN GIA SINGAPORE

(Dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh

về kỹ năng quản trị và phát triển tài chính doanh nghiệp)

 

Kính gửi: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Đơn vị:.................................................................................................................

Địa chỉ:......................... ………………………......………………………........

Tel:………………….... .......... Fax: ………………………….........................   Email:..................................................................................................................

Người liên hệ:……………………….... Tel:……………….............................

Đăng ký các thành viên sau đây tham dự:         

 1/ ……………………………….. Chức vụ……………....... ....Tel…................………….

 

 

  2/ ……………………………….. Chức vụ……………........... Tel…................………….

  Phiếu đăng ký tham dự gửi về Văn phòng Hiệp Hội Doanh nghiệp  tỉnh (Tầng 7, Tòa nhà BIDV, số 41 Hùng Vương, TP. Huế) hoặc fax về số 054.3837879, Điện thoại 054.3837789 hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 15/8/2016).

                    

                                             ……………….., ngày…….tháng……năm 2016

                                                                Đại diện đơn vị (ký tên, đóng dấu)

 

 


Tin tức liên quan