Đào tạo nguồn nhân lực

Mời DN hội viên tham dự Hội nghị tập huấn về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp dành cho người sử dụng lao động năm 2016

THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị tập huấn về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

và Bảo hiểm thất nghiệp dành cho người sử dụng lao động năm 2016

 

                                          Kính gửi: Quý Lãnh đạo doanh nghiệp, Hội viên Hiệp Hội DN tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền phổ biến chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đến người sử dụng lao động và người lao động năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN và giải đáp những vướng mắc của người sử dụng lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng Giới sử dụng lao động của VCCI tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, cập nhật  những quy định của pháp luật mới nhất về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự tập huấn doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ tài liệu mới về nội dung liên quan (học viên được miễn phí tham dự lớp tập huấn).

+ Thời gian:  1 buổi, bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 9 năm 2016.

+ Địa điểm: Tại Khách sạn Mondial, số 17, Nguyễn Huệ, TP Huế.

+ Thành phần tham dự: Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp (Giám đốc, PGĐ, chủ doanh nghiệp); Giám đốc nhân sự hoặc Trưởng, phó phòng tổ chức lao động, cán bộ phụ trách chính sách lao động tham dự.

+ Giảng viên: Ông Nguyên Hùng Cường, Phó Trưởng ban chính sách BHXH Việt Nam và Lãnh đạo BHXH tỉnh.

Nội dung: Tập huấn sẽ tập trung vào chủ đề về: "Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và đối thoại giải đáp những vướng mắc trong quá trình tham gia, thực hiện BHXH tại tỉnh Thừa Thiên Huế"

Đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm tham dự và cử CB tham dự Hội nghị tập huấn thiết thực này.

Danh sách đăng ký theo mẫu kèm theo gửi về Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh theo địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà BIDV, số 41 Hùng Vương,TP.Huế hoặc gửi qua Email: doanhnghiephue@gmail.com; Fax: 054.3837879 trước ngày 20/9/2016.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở TT.HUẾ NĂM 2016

                                                         (Ngày 23/9/2016  tại Khách sạn Mondial)

 

                                Kính gửi: Hiệp Hội DN tỉnh Thừa Thiên Huế (Tầng 7, 41Hùng Vương, Huế)

Tel: 054.3837789, Fax:054. 3837879,    Email:doanhnghiephue@gmail.com

Đơn vị:..........................................................................................................

Địa chỉ:......................... ……………………….......…………………........

Tel:………………….... .......... Fax: ..…………………….........................   Email:............................................................................................................

Website:……………………….....................................……………............

Người liên hệ:………………………......... Tel:………………..................

Đăng ký những người có tên sau sẽ tham dự:

                

                                        1/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…...

 

                                         2/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…...

 

                                         3/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

 

                                         4/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

 

                                         5/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

 

                                         6/ ……………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

       

     Phiếu đăng ký tham dự xin gửi về Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh, Tầng 7, Tòa nhà BIDV, số 41Hùng Vương, TP.Huế hoặc  fax về số 054.3837879, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 20/9/2016).

                    

                                   ……………….., ngày…….tháng……năm 2016

 

                                                Đại diện đơn vị (ký tên, đóng dấu)


Tin tức liên quan