Doanh nhân & Doanh nghiệp

Hội thảo KH&CN cấp tỉnh: “Giải pháp phát triển thương hiệu các đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế”

 Được sự chấp thuận và phê duyệt của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 11/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo KH&CN cấp tỉnh “Giải pháp phát triển thương hiệu các đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế”, vào lúc 07h30 ngày 30/9/2017 (thứ Bảy), tại Khách sạn Century, 49 đường Lê Lợi, thành phố Huế.  

 
·         Mục tiêu của Hội thảo nhằm: 
(1) Tạo ra diễn đàn để khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn nâng cao năng lực tiếp cận và phát triển thị trường các đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn.
(2) Thông qua ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nhân mời tham dự, Hội thảo hướng đến những giải pháp cho chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
(3) Trên cơ sở phân tích thực trạng và tham vấn các dự thảo liên quan, Hội thảo hướng đến những ý tưởng, góp ý cho việc hoạch định Chương trình phát triển tài sản trí tuệ ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020; đồng thời khuyến nghị các giải pháp hữu ích trong phát triển thị trường các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế.
·         Chuyên gia thuyết trình
Phát biểu đề dẫn cho Hội thảo:
(1) Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Sở Công thương, báo cáo chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường cho sản phẩm đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
(2) Ông Hồ Thắng - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh, báo cáo chuyên đề “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ gắn với chiến lược phát triển đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Đặc biệt, Hội thảo mời chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về thương hiệu thuyết trình tại Hội Thảo. Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia đến từ Bộ Công thương, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản - Bộ Nông nghiệp và PTNT; và các chuyên gia đến từ các trường Đại học, các sở ban ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp và HTX… của tỉnh Thừa Thiên Huế.
·        Nội dung chương trình Hội Thảo
Thời gian
Nội dung
  07h30 - 07h55
  Đón tiếp đại biểu
  07h55 - 08h00
  Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
  08h00 - 08h10
  Phát biểu khai mạc của UBND tỉnh.
  08h10 - 08h45
  Báo cáo đề dẫn:
  + Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường cho sản phẩm đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đ/c Nguyễn Thanh – Giám đốc Sở Công thương)
  + Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế (TS. Hồ Thắng – Phó Giám đốc Sở KH&CN)
  08h45 - 09h45
  Thuyết trình chuyên đề: “Giải pháp và định hướng chiến lược marketing thương hiệu và chuỗi giá trị các đặc sản, sản phẩm truyền thống Thừa Thiên Huế” (Chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang)
  09h45 - 10h00
  Giải lao / tiệc trà
  10h00 - 10h15
  Thuyết trình chuyên đề: “Thương hiệu nông sản, đặc sản vùng miền và xúc tiến, quảng bá thương hiệu nông sản” (TS. Nguyễn Quốc Toản - Phó Cục trưởng Thường trực Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ NN&PTNT)
  10h15 - 10h30
  Thuyết trình chuyên đề: “Một số giải pháp thúc đẩy đưa hàng Việt Nam tham gia hệ thống phân phối nội địa” (Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương)
  10h30 - 11h30
  Trao đổi, thảo luận tại Hội trường
  11h30 - 11h45
  Chủ trì phát biểu kết luận Hội thảo
 Theo: skhcn.thuathienhue.gov.vn

 


Tin tức liên quan