Doanh nhân & Doanh nghiệp

Hội thảo: “Womenwill Việt Nam - Phụ nữ trong cách mạng Công nghiệp 4.0”.

 

          Kính gửi: Quý lãnh đạo doanh nghiệp, Hội viên Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

     Nhằm hỗ trợ doanh nhân nữ Việt Nam chủ động tham gia và đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên số, đồng thời tạo cơ hội và điều kiện cho cán bộ quản lý là nữ trong doanh nghiệp nhận biết vai trò của mình, tận dụng tối đa những công nghệ hiện đại để xây dựng các kỹ năng, phát triển bản thân và thành công hơn trong kinh doanh, cuộc sống, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với đối tác tổ chức Hội thảo: “Womenwill Việt Nam - Phụ nữ trong cách mạng Công nghiệp 4.0”.
     + Thời gian: từ 13h30 - 17h30, thứ tư, ngày 7/3/2018
     + Địa điểm: Pullman Đà Nẵng Beach Resort, số 101 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

     Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai mời quý doanh nghiệp hội viên của Hiệp Hội quan tâm đăng ký tham dự. Đối tượng mời tham dự là các các doanh nghiệp do nữ làm chủ, hoặc các lãnh đạo là nữ (từ cấp trưởng phòng trở lên), các Doanh nghiệp mới khởi nghiệp hoặc đang có ý định khởi nghiệp (do muốn truyền tải thông tin tối đa tới doanh nghiệp về chủ để “PN trong cách mạng công nghiệp 4.0”, nên số lượng mời tham gia không hạn chế).
     Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế xin thông báo và trân trọng kính mời quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký đại biểu tham dự vào mẫu phiếu kèm theo, gửi về Văn phòng Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh số 8 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế hoặc gửi qua số fax: 0234.3837879, qua email: doanhnghiephue@gmail.com trước ngày 4/3/2018 để Hiệp Hội tập hợp danh sách đăng ký tham dự gửi về Ban tổ chức Hội thảo của Hội đồng DN nữ Việt Nam làm thẻ ra vào hội nghị.
 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Dương Tuấn Anh

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Hội thảo: “Womenwill Việt Nam - Phụ nữ trong cách mạng Công nghiệp 4.0”.
(Gửi về Hiệp Hội DN tỉnh trước ngày 3/3/2018)


Kính gửi: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

   Tên doanh nghiệp:..................................................................................
   Địa chỉ:..................................................................................................
   Email:...............................................Tel: .......................... ....Fax:..........................
   Người liên hệ:………………………... Di động………………………………….
   1/ Đăng ký danh sách tham dự như sau :

STT        Họ và Tên  Chức Vụ   
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 

.................. ngày tháng năm 2018
Lãnh đạo DN
(Ký tên/đóng dấu) 

 


Tin tức liên quan