Tài liệu ngành

Quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018

    Trong chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, vào sáng ngày 12/7, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; nhất là phân tích các tồn tại, hạn chế trong phát triển đối với một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh nhằm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2018.

Tăng trưởng kinh tế còn khó khăn
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh 2010) ước đạt 14.904 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 7,14% của 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó, Dịch vụ tăng 6,93%; Công nghiệp - xây dựng tăng 6,39%; nông, lâm, thủy sản duy trì mức tăng ổn định gần 2%, trong giá trị tăng thêm ngành thủy sản đạt khá cao so cùng kỳ (tăng 7,34%). Tổng thu ngân sách 6 tháng đạt 3.435 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán và tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt gần 4.018 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.080 tỷ đồng, bằng 45,4% KH năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.736,5 tỷ đồng (xấp xỉ 50% kế hoạch năm), tăng 9,7%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 440 triệu USD, tăng 11,39%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 6,85% so cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.700 tỷ đồng, chiếm 60% GTSXCN của tỉnh. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2018 đạt 45.068 ha, sản lượng ước đạt 176.678 tấn. Diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu theo kế hoạch khoảng 26.000 ha. Chăn nuôi ổn định và phát triển, đàn bò tăng 1,32%. Trồng rừng tập trung 2.815 ha, tăng 11%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 25.909 tấn, tăng 5,94%. 
Chương trình trọng điểm về du lịch - dịch vụ, đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới và đa dạng hóa các hoạt động trình diễn tại khu vực kinh thành và thành phố Huế. Tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 2.380 nghìn lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ; trong đó, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 1.109,4 nghìn lượt, tăng 16,54%. Chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2018 có thêm 08 xã đạt chuẩn xã NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 31/104 xã, đạt 29,8%.
Tính đến ngày 30/6/2018 có 369 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 3.115,45 tỷ đồng, tăng 5,7% về lượng và bằng 80,9% về vốn so với cùng kỳ; có 129 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 12 doanh nghiệp. Thu hút 16 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 3.131 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn dự án Laguna lên 02 tỷ USD. Quyết định chấm dứt hoạt động 12 dự án (9/24 dự án cần rà soát xem xét thu hồi và 3/29 dự án cần giám sát đặc biệt) theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND.
Các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tiếp tục được quan tâm và chuyển biến tích cực;  lao động việc làm và an sinh xã hội đảm bảo, ước 6 tháng, giải quyết việc làm mới cho hơn 9.435 lao động, đạt 58,96% kế hoạch, tăng 11%. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT tiếp tục được tăng cường; đáng chú ý chỉ số phát triển Chính phủ điện tử xếp thứ nhất cấp tỉnh năm 2017.
Tuy vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp (đạt 6,12%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6 tháng đầu năm 2017), quy mô nền kinh tế còn quá nhỏ; khu vực du lịch - dịch vụ, lượt khách tăng cao nhưng ngày khách lưu trú bình quân có xu hướng giảm, chỉ đạt 1,76 ngày/lượt khách (năm 2016 là 1,84 ngày/khách, năm 2017 đạt 1,8 ngày/khách)...Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tuy có bước cải thiện nhưng vẫn chưa theo kịp các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Thảo luận tại kỳ họp, Đại biểu Nguyễn Văn Cao đề nghị cần đánh giá chỉ số tăng trưởng từng lĩnh vực, ngành để có giải pháp thúc đẩy phát triển
 
Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất
Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, điều hành quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất và duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án tăng năng lực sản xuất.  
Tập trung triển khai công tác GPMB nhằm đảm bảo sớm khởi công dự án đầu tư nhà ga, sân đỗ Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài; xây dựng cơ chế đặc thù di dời, hỗ trợ tái định cư các hộ dân trong khu vực I di tích Huế và cơ chế chính sách cho Đại học Huế báo cáo các bộ ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2018; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu, chi công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị.
Tăng cường công tác quy hoạch, đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, nhất là tổ chức lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch khu trung tâm phía Nam và xây dựng thiết chế đô thị thành phố Huế. Nghiên cứu, lập quy hoạch quỹ đất tái định cư để chủ động trong việc thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đi vào chiều sâu; triển khai tốt Chương trình “Mỗi năm một sản phẩm du lịch”; hoàn thành và triển khai thực hiện đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách hỗ trợ khôi phục và phát triển sản xuất thủy sản theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ...
Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả. Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quyền Giám đốc Sở Du lịch Lê Hữu Minh đưa ra 4 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch
Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã đồng tình với các nhóm giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh. Các ý kiến đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan cần đánh giá cụ thể hơn chỉ số tăng trưởng từng lĩnh vực, ngành để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp thúc đẩy phát triển, tăng thu ngân sách. Nhất là tham mưu để triển khai có hiệu quả các chính sách được HĐND thông qua như chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển HTX và  chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao… nhằm tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực này.
UBND tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2018; rà soát, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai để bổ sung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách khác. Đồng thời, rà soát tất cả các nguồn lực để có giải pháp điều hành dự toán thu, chi ngân sách những tháng cuối năm, làm cơ sở để xây dựng dự toán năm 2019; đặc biệt là, tập trung chỉ đạo các ngành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, chủ trương và giải pháp chúng ta đã bàn nhiều, nhưng thực trạng của nền kinh tế còn tồn tại và hạn chế rất nhiều, nên các ngành, các cấp cần xem lại cách tổ chức thực hiện của mình. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần phải chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khả thi để tổ chức triển khai thực hiện, không nên thực hiện dàn trải nhiều việc dẫn đến hiệu quả không cao, không thúc đẩy cũng như khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển.
Theo www.thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan