Đào tạo nguồn nhân lực

Triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực
Tại buổi làm việc
 
 

 Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, theo số liệu điều tra cung lao động đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có 584.647 người trong độ tuổi lao động, tăng 6.635 người so với năm trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo cũng tăng từ 58,12% lên 63,4%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.435 lao động, đạt 59% kế hoạch (tăng hơn 1.000 lao động so với cùng kỳ năm 2017). Ước 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tuyển sinh 9.040 lao động tham gia các lớp học nghề, đạt trên 60% kế hoạch, trong đó có 186 sinh viên cao đẳng, 420 học sinh trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng có 8.434 học viên. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ban ngành quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực, giải quyết việc làm, xây dựng thị trường thông tin lao động, hỗ trợ việc làm của các cơ sở đào tạo...

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ban ngành liên quan đã tập trung thảo luận và chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chính sách phát triển, bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ nhân tài của tình còn nhiều hạn chế; cơ chế tiền lương và các khoản thu nhập cho người lao động chưa thực sự hấp dẫn; kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao sự nỗ lực của các ban, ngành, địa phương trong công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; hoàn thành công tác điều tra cung lao động năm 2018 để có cơ sở kết nối cung cầu lao động; nâng cao chất lượng lao động, chất lượng việc làm, phát triển thị trường lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và thiếu việc làm; tiếp tục nâng cao năng lực, phát triển nhân lực trong từng ngành, lĩnh vực.
 
Theo www.thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan