Lịch sử hình thành phát triển

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NK 2017-2022

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 

Số: 217 /BC-HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
       Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 2  năm 2017
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NK 2017-2022
---------------
 
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NHIỆM KỲ 2012-2017:
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Hiệp Hội, từ đầu năm 2012 đến nay, tuy có những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có thời kỳ khủng hoảng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp và hoạt động của Hiệp Hội, nhưng đ­ược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của VCCI, của Hiệp Hội doanh nghiệp NVV Việt Nam cũng như­ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và của các doanh nghiệp, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai thực hiện có kết quả nhiều hoạt động trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Hiệp Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ qua.
Sau đây là kết quả những mặt hoạt động chủ yếu:
I/ VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP:
1- Hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển SXKD:
Thời kỳ 2012-2017, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nhìn chung cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh đã nổ lực, cố gắng trong đầu tư phát triển SXKD, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách...Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, những hoạt động hỗ trợ cụ thể là:
+ Hỗ trợ thông tin xúc tiến thương mại:Trong nhiệm kỳ,Hiệp Hội đã tích cực phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở ngoại vụ, VCCI thường xuyên thông tin đến doanh nghiệp trong tỉnh các chương trình hội chợ, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế (TPP, AEC, các AFTA, Hội thảo về “Quy tắc xuất xứ hàng hoá và ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định Thương mại tự do mà VN tham gia”...).Thông tin bộ tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam bền vững do VCCI tổ chức đánh giá. Vận động, tổ chức cho doanh nghiệp trong tỉnh tham dự hội chợ quốc tế ở các nước ASEAN, Nga... đi khảo sát thị trường ở Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Malaysia và tham gia các Hội chợ thương mại trong nước. Vận động doanh nghiệp hưởng ứng các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh như: Tham gia các Hội nghị về xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch của tỉnh, hưởng ứng đường bay Huế- Bangkok, Huế- Đà Lạt-Nha Trang, tham gia tháng bán hàng khuyến mại hàng năm, vận động nhiều doanh nghiệp hội viên đưa hàng hóa về bán khuyến mại tại các chợ ở nông thôn và tích cực tham gia các kỳ Festival Huế và Festival nghề truyền thống. Phối hợp với Cục Thuế và Viễn thông tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp khác để phổ biến những quy định mới có tính đột phá về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế, giảm chi phí thời gian, giảm thủ tục giấy tờ và đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính.
- Tổ chức các Hội thảo thông tin chuyên đề về “Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”. Thông tin về những cam kết của Việt Nam khi hình thành cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng. Mời các chuyên ga cấp cao phổ biến chuyên đề TPP cho hơn 300 doanh nghiệp hội viên.
           - Chủ động phối hợp với VCCI, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các Ngân hàng thương mại tổ chức các hội  nghị triển khai chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để tìm giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn về vốn và nợ vay cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Hiệp Hội còn tham gia trao đổi tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các chuyên mục truyền hình “vòng xoáy-sự kiện”. Đề xuất nhiều giải pháp khả thi để doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hiệp Hội cũng đã ký kết hợp tác với một số Ngân hàng thương mại trong các dịch vụ tín dụng phục vụ yêu cầu về vốn của doanh nghiệp.
- Xây dựng Đề án về hình thành chuỗi doanh nghiệp cung ứng thực phẩm an toàn và tổ chức các cuộc họp liên tịch giữa Thường trực Hiệp Hội và Lãnh đạo các Sở: KH&ĐT, Công thương, Ngoại vụ, Cục Thuế, VCCI Đà Nẵng để: Triển khai lấy ý kiến về hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và Chợ đêm Huế. Tích cực làm cầu nối để khai trương hệ thống các cửa hàng bán thực phẩm an toàn của doanh nghiệp hội viên.
- Tham gia Ban quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển cộng đồng (Dự án Thriive), trong 5 năm qua đã có gần 100 DN được hỗ trợ kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ quỹ này để đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD.
 - Phối hợp Sở KH&ĐT, Đài TRT, VTV8 tìm hiểu, phát hiện, giới thiệu các gương điển hình của doanh nhân, doanh nghiệp trong Năm doanh nghiệp. Giới thiệu, đề cử nhiều Doanh nhân tiêu biểu để tỉnh và VCCI xét công nhân danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu hàng năm trao tặng trong dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân VN 13-10. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư giới thiệu nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu để tỉnh xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu và các giải thưởng về tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp trong nước, quốc tế và nhiều doanh nhân, doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng các danh hiệu khác.
            - Tiếp tục thực hiện quảng bá thương hiệu hơn 70 doanh nghiệp Hội viên ở vị trí thuận lợi tại Trung tâm Dịch vụ Du lịch Festival, công viên đường Lê Lợi và trên trang Web của Hiệp Hội đồng thời tăng cường các hoạt động vận động Hội viên hỗ trợ Hội viên trong tiêu thụ sản phẩm của nhau nhằm cùng nhau vượt khó, giúp cho nhiều doanh nghiệp hội viên kết nối bán được hàng.
           + Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử Hiệp Hội. Sau 6 năm hoạt động đã có gần 6 triệu lượt truy cập, góp phần phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là về trợ giúp pháp lý, thông tin môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm miễn phí cho doanh nghiệp hội viên. Hiệp Hội cũng đã xây dựng được trang thông tin trên mạng Facebook để quảng bá hoạt động của Hiệp Hội và hội viên.
 
           2/ Hỗ trợ doanh nghiệp hội viên hội nhập kinh tế quốc tế:
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nắm rõ nội dung các Hiệp định thương mại tự do giữa nước ta với các nước đã ký kết hoặc chuẩn bị ký kết, giúp doanh nghiệp trong tỉnh có điều kiện mở rộng quan hệ giao thương quốc tế, Hiệp Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động đối ngoại và tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế:
+ - Phối hợp với Sở Công Thương, Sở ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, VCCI tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho DN về hội nhập kinh tế quốc tế (TPP, AEC, các AFTA, Hội thảo về “Quy tắc xuất xứ hàng hoá và ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định Thương mại tự do mà VN tham gia”...).Thông tin bộ tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam bền vững do VCCI tổ chức đánh giá. Hội nghị tập huấn của VCCI về “Tăng cường vai trò Hiệp Hội DN địa phương trong tham gia cải thiện môi trường cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI). Tham gia Hội nghị đối thoại của tỉnh với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực này. Tham gia cá Hội nghị xúc tiến đầu tư Du lịch của tỉnh tại Huế; Hội nghị ký cam kết hỗ trợ doanh nghiệp giữa VCCI và Lãnh đạo các tỉnh toàn quốc tổ chức tại TP.HCM; Hội nghị kết nối triển khai Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Phối hợp tổ chức Hội thảoquốc tế “Ẩm thực cung đình và dân gian Huế”...
+ Phối hợp VCCI Đà Nẵng và Đại sứ quán các nước liên quan tổ chức cho doanh nghiệp hội viên tham dự 2 Hội nghị xúc tiến thương mại với Nam Phi và các nước Nam Mỹ (có hơn 100 doanh nghiệp đã tham dự các sự kiện này).
+ Phối hợp Sở KH&ĐT tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư của Thái Lan vào tỉnh Thừa Thiên Huế (40 doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến của tỉnh với Thái Lan) kết hợp tham gia các chuyến bay Bangkok- Phú Bài theo hình thức Chater.
+ Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cho một số doanh nghiệp tham gia Đoàn của tỉnh đi dự hoạt động kết nối giao thương với tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Phối hợp VCCI Đà Nẵng và Cty lữ hành tổ chức các tour du lịch kết hợp khảo sát thị trường cho hội viên có nhu cầu đi Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Âu, Thái Lan, Lào, Campuchia, Hồng Kông...
 + Tổ chức cho 20 doanh nghiệp hội viên tham gia hội nghị kết nối doanh nghiệp toàn quốc về hội nhập kinh tế quốc tế và ký kết hợp tác giữa Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam do Hiệp Hội DNNVV Việt Nam tổ chức trong  tháng 8/2015 tại Thành phố Đà Nẵng, có hơn 200 doanh nghiệp và gần 30 Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự. Sau các cuộc hội thảo chung và riêng cho các Hiệp Hội và cho các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các hoạt động kết nối giao thương hàng hóa nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của nhau.
+ Đại diện lãnh đạo Hiệp Hội tham dự các Hội thảo của VCCI  tổ chức ở Miền Trung về: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh mới” kết hợp giao ban Hiệp Hội và doanh nghiệp các tỉnh Miền Trung. Sau Hội thảo, Hiệp Hội đã sử dụng trang Web của Hiệp Hội để giới thiệu những nội dung chính mà Doanh nghiệp trong tỉnh  cần biết trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế như: Nội dung “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU), AEC, TPP...
+ Hiệp hội đã tích cực tham gia kết nối trang Web của Hiệp hội với cổng thông tin Smartex để có điều kiện quảng bá thông tin và tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp.  Cử  chuyên viên về công nghệ thông tin của Văn phòng Hiệp Hội liên lạc với VCCI Đà Nẵng nhằm phối hợp tham gia các hoạt động kết nối với SMARTEX. Đây là kênh thông tin quan trọng để giới thiệu và quảng bá sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp ở 11 tỉnh thành tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên đến với các đối tác nước ngoài cũng như liên kết trong nước và được giới thiệu chính thức trong các hội nghị Quốc tế của Ủy Ban Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (UNESCAP), các đối tác Ấn Độ, Thụy Sĩ....
+ Cử đại diện lãnh đạo Hiệp Hội đi dự Đại hội Doanh nghiệp Việt-Thái tại Udon, Thái Lan; cử  các Đoàn Doanh nghiệp hội viên dự Hội chợ thời trang may mặc ở Hồng Kông, Hội chợ Viêng Chăn Export, dự các Lễ hội thời trang ở Malaysia, Thượng Hải. Chủ tịch Hiệp hội và 1 Doanh nghiệp tham gia Đoàn của tỉnh dự kết nối giao thương ở tỉnh Kanagawa Nhật Bản; tham gia các hội chợ ở Lào Khỏn Kèn (Thái Lan), vận động hơn 100 cán bộ doanh nghiệp tham gia các chuyến bay Huế BangKok, 40 DN hội viên dự Hội nghị đầu tư của Thái Lan vào tỉnh TT Huế...
+ Lãnh đạo Hiệp hội đã tham dự các Diễn đàn truyền hình trên HVTV và TRT về chuyên để: Hội nhập kinh tế quốc tế, TPP, AEC và xúc tiến đầu tư vào tỉnh TTH. Ngoài ra, Hiệp Hội cũng đã tham gia cùng với tỉnh trong các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế để rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh sau khi nước ta gia nhập WTO.
3/ Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp:
          Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, trong thời kỳ từ 2012-2017, Hiệp hội chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp về nhiều lĩnh vực trong doanh nghiệp. Tổng số CB quản lý, chuyên viên, nhân viên được Hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lên hơn 4600 người với hơn 33 lớp tập huấn.  Các hoạt động đào tạo chủ yếu là:
           - Phối hợp với Trường đào tạo nghiệp vụ và kỹ thuật MTC thành phố Hồ Chí Minh , Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam, Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Viện đào tạo Doanh nhân Việt tổ chức thành công các Hội thảo, các lớp tập huấn, đào tạo quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
           - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh như:  Sở Lao động TB&XH và Bảo hiểm xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa thuộc Liên hiệp các hội KH&KT mở các lớp tập huấn về cập nhật kiến thức pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội mới nhất, vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp - tình hình thực tiễn tại Việt Nam và ứng dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
           - Tổ chức các Khóa đào tạo Cán bộ Quản trị Doanh nghiệp có sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh. Đào tạo Giám đốc điều hành, tổ chức khóa đào tạo về kiến thức chuyên sâu và kỹ năng mềm trong quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo cấp chứng chỉ Kế toán trưởng, đào tạo kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, lớp quản trị phòng tránh  rủi ro thiên tai. Lớp đào tạo nghiệp vụ kỹ năng bán hàng và các lớp chuyên đề về: Quản trị chiến lược kinh doanh, quản trị phát triển nguồn nhân lực, nghệ thuật đàm phán và thương lượng, Quản trị maketing, xây dựng thương hiệu mạnh, Quản trị tài chính và đầu tư, nghệ thuật ứng xử xã hội và luật pháp của doanh nghiệp, Quản trị nội bộ...cho doanh nghiệp.
           - Hiệp Hội còn tích cực tham gia các Hội thảo của Đại học kinh tế Huế, của Trường Cao đẳng công nghiệp Huế và VCCI trong các chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và khởi nghiệp của sinh viên
 
II. HOẠT ĐỘNG PHẢN ẢNH NHU CẦU, GÓP Ý THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI:
 - Thực hiện vai trò cầu nối của Hiệp Hội, trong nhiệm kỳ qua, một trong những hoạt động trọng tâm là đã thường xuyên tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên phản ảnh với tỉnh những khó khăn vướng mắc trong SXKD và tham gia góp ý với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng về chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông qua các cuộc đối thoại của Lãnh đạo tỉnh trên Cổng thông tin điện tử và các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm, Hiệp Hội đã phản ảnh với tỉnh nhiều ý kiến góp ý của doanh nghiệp. Đã có nhiều ý kiến phản ảng vướng mắc của doanh nghiệp về thuế, tín dụng, đất đai, thủ tục hành chính được giải quyết thông qua các diễn đàn và hội nghị này.
- Chủ động phối hợp với Sở KH&ĐT tổ chức các buổi tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ của lãnh đạo tỉnh hàng tháng  nhằm đề xuất ý kiến của Hiệp Hội và các doanh nghiệp liên quan về xúc tiến xây dựng đề án chuỗi cung ứng Thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh; về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch biển; về phát triển kinh tế vườn Huế; về sắp xếp chấn chỉnh dịch vụ xích lô, xe ôm...Trên cơ sở kết quả của các buổi tiếp xúc này, Hiệp Hội đã cùng các ngành liên quan xúc tiến các hoạt động hỗ trợ DN như  xây dựng đề án khả thi trình UBND tỉnh về chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, tăng cường các hoạt động hỗ trợ DN ngành du lịch...Báo cáo với tỉnh về khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện trạm thu phí hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia tại cửa phía Bắc hầm Hải Vân là không hợp lý, gây bức xúc cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách qua Cảng Chân Mây, làm giảm sức cạnh tranh và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh. Kiến nghị về thu phí khi cân xuất sản phẩm dăm gỗ tại Cảng Chân Mây. Kiến nghị về tình hình kinh doanh khó khăn của các cơ sở kinh doanh du lịch do sự cố cá biển chết và một số kiến nghị khác...Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp Hội, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các Sở, ngành liên quan kiểm tra để giải quyết và Hiệp Hội cũng đã nhận được phản hồi của các Sở trả lời việc giải quyết các kiến nghị của Hiệp Hội.
- Phối hợp với Hiệp Hội DNNVVVN, VCCI, Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT), VCCI Đà Nẵng tổ chức các cuộc Hội thảo, Hội nghị, tọa đàm, khảo sát ở nhiều danh nghiệp ngành dệt may, da giày, nông lâm thủy sản để góp ý xây dựng các Dự thảo về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, về sửa đổi Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư...cho sát hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp ở Miền Trung cũng như cả nước. Làm việc với đoàn khảo sát của TW, của tỉnh trong Năm doanh nghiệp để phản ảnh nhiều ý kiến của doanh nghiệp về những chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Tổ chức cho các Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước TW, Văn phòng QH, Tổng cục Thuế...đã đi thăm và tiếp xúc với một số Lãnh đạo doanh nghiệp ngành dệt may, ngành nông lâm thủy sản trong tỉnh để tìm hiểu thực tế và lấy ý kiến về nhu cầu cần hỗ trợ của DN nhỏ và vừa
- Thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, trong  năm 2016, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh TT Huế đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và góp ý xây dựng nội dung Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Các kiến nghị của Hiệp Hội đã được Văn phòng Chính phủ tập hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp có công văn phúc đáp việc giải quyết.
- Hiệp Hội còn tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến các doanh nghiệp hội viên để góp ý vào các Văn kiện của tỉnh như: Đề án phát triển doanh nghiệp của tỉnh đến năm 2020; Dự thảo biểu phí thu phí bảo vệ môi trường khi các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đồng thời có tham luận tại các Hội nghị về bảo vệ môi trường của tỉnh và về kinh nghiệm xây dựng Trang Thông tin điện tử của các tổ chức Hội do Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tổ chức.
- Trong nhiệm kỳ, Hiệp Hội đã cử thành viên lãnh đạo Hiệp Hội tham gia vào các Hội đồng phản biện kinh tế của UBMTTQVN tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển ngành dệt may tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ hỗ trợ tín dụng tỉnh, Hội đồng trọng tài lao động, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật...để có tiếng nói phản ảnh các nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...
- Trong năm doanh nghiệp 2016, Hiệp Hội đã phát động CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN “NỤ CƯỜI CÔNG CHỨC” nhằm tôn vinh những cán bộ, công chức đã có thành tích xuất sắc trong công tác được giao, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đồng thời tạo sức lan tỏa và góp phần phát huy hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Cuối năm đã bình chọn tuyên dương 3 tập thể và 15 cán bộ, công chức tiêu biểu đã có tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt.
 
III/ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG:
Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Hiệp Hội đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp:
+Đã tổ chức vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp hội viên và từ nhiều nguồn khác để xây dựng được một Quỹ xã hội doanh nghiệp. Từ nguồn quỹ này, hàng năm vào những thời điểm thích hợp, Hiệp Hội đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện hết sức có ý nghĩa với tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho nhân dân trong tỉnh và một số tỉnh bạn gặp thiên tai gần 2 tỷ đồng. Cụ thể  là các hoạt động: Tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi và bệnh nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà và hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Bệnh viện y học dân tộc tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo CLB doanh nhân nữ thực hiện nhiều Chương trình hỗ trợ có ý nghĩa như Chương trình “ Một bức tranh, nhiều hy vọng và hát cho bệnh nhân ung thư nghe ở Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện ĐH Y Dược.... Tổ chức các đoàn cứu trợ đồng bào bị thiệt hại nặng do thiên tai lũ lụt trong tỉnh và ử các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Ngoài ra, Hiệp Hội còn vận động doanh nghiệp Hội viên tham gia ủng hộ hàng chục tỷ đồng trong các hoạt động cứu trợ, xóa đói giảm nghèo của tỉnh, của UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể khác vận động.
+ Phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức thành công các chương trình có ý nghĩa lớn nhằm góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc như: “Chương trình góp đá xây Trường Sa”, chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”. Thông qua các chương trình này Hiệp Hôi đã vận động các doanh nghiệp hội viên ủng hộ số kinh phí gần 2 tỷ đồng để cùng với Báo Tuổi trẻ thực hiện các mục tiêu của chương trình đã đề ra.
+ Hưởng ứng các kỳ Festival Huế, Hiệp Hội đã tổ chức “Chương trình Tour xe đạp doanh nhân vì môi trường và Thành phố di sản”, đồng hành cùng Festival Huế 2014, thu hút 200 doanh nhân và cán bộ của các doanh nghiệp tham gia đạp xe từ Thành phố Huế đến ngày hội Chợ quê Thanh Toàn, kết hợp với cổ động bảo vệ môi trường và tham gia làm vệ sinh tại các tụ điểm diễn ra các lễ hội, được tỉnh và nhân dân đánh giá cao. Năm 2016, Hiệp Hội tiếp tục phối hợp VCCI Đà Nẵng và tổ chức Traffic Việt Nam tổ chức chương trình đạp xe “ Sức tại chí” cho 200 doanh nhân đồng hành cùng Festival Huế 2016 nhằm vận động bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm .
Trong năm 2016, Hiệp Hội DN tỉnh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về tham gia tích cực các hoạt động tại Festival Huế.
+ Phối hợp Bệnh viện TW Huế tổ chức các chương trình Ca nhạc từ thiện gây quỹ ủng hộ trẻ em ung thư ở miền Trung "Ngày mai tươi sáng". Hiệp Hội đã vận động được số tiền ủng hộ 74.500.000 đồng của các doanh nghiệp hội viên và chuyển trực tiếp đến Ban tổ chức chương trình.
 
IV/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HIỆP HỘI:
- Trong nhiệm kỳ II, bộ máy tổ chức của Hiệp Hội đã cơ bản ổn định và từng bước được củng cố kiện toàn. Ban chấp hành có 33 ủy viên, Ban Thường vụ có 11 ủy viên, Ban kiểm tra3 ủy viên,Văn phòng có 3 Cán bộ chuyên trách. Đầu nhiệm kỳ Hiệp Hội chưa có tổ chức cơ sở, đến nay đã phát triển được 6 tổ chức trực thuộc gồm: Hội doanh nghiệp may mặc (110 hội viên), Hội doanh nghiệp đại lý bia Huda Thừa Thiên Huế (42 hội viên), Hội doanh nghiệp Cụm công nghiệp An Hòa (30 hội viên), Câu lạc bộ Nữ doanh nhân (55 hội viên), Câu lạc bộ Giám đốc điều hành (CEO-40 hội viên) và CLB dưỡng sinh doanh nhân. Về hội viên, đã phát triển thêm 70 doanh nghiệp hội viên mới, nâng tổng số hội viên cuối nhiệm kỳ lên; 627 hội viên, trong đó gồm: 350 hội viên chính thức thuộc Hiệp Hội và 277 hội viên của các Hội cơ sở trực thuộc.
Do nhu cầu phát triển các hoạt động phục vụ lợi ích của Hội viên và phục vụ các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của tỉnh nên Ban chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp Hội đã thường xuyên được kiện toàn để tăng thêm sức mạnh trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương và các hoạt động của Hiệp Hội. Công tác tổ chức sinh hoạt, hội nghị BCH, hội nghị hội viên thường niên, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, từng năm, từng quý được BCH và Văn phòng Hiệp Hội triển khai đầy đủ, nề nếp, đúng quy định của Điều lệ Hiệp Hội.
Để nâng cao vị thế và mở rộng các mối quan hệ, trong nhiệm kỳ II đã xây dựng được các mối quan hệ công tác tốt giữa Hiệp Hội với các cơ quan chức năng của tỉnh, của TW có liên quannhư: VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, khu vực Miền Trung, Hiệp Hội Doanh nghiệp các tỉnh bạn và đã được  sự giúp đỡ, hỗ trợ trong một số hoạt động về: đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế... Hội cũng đã thiết lập được mối quan hệ gắn bó với các  cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các Hội có liên quan trong tỉnh và là thành viên của các Ban chỉ đạo, các Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp. Hiệp Hội cũng đã chủ động tổ chức các cuộc họp liên tịch hàng năm nhằm tăng cường các mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan  liên quan trong tỉnh như: Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Công thương, Sở ngoại vụ, Sở lao động TBXH, Sở VHTTDL, Cục Thuế, Hải Quan tỉnh...Sự nổ lực trong xây dựng, phát triển tổ chức, phát triển hội viên và hoạt động trên nhiều lĩnh vực của Hiệp Hội 5 năm qua đã được Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan đánh giá cao. Vai trò, vị trí của Hiệp Hội trong tỉnh ngày càng được khẳng định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hiệp Hội trong cả nhiệm kỳ. 
V/ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:
Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và các Doanh nghiệp hội viên tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm bổ sung nguồn thu như: tích cực thu hội phí, tổ chức các khóa đào tạo, vận động doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng bá thương hiệu do HIệp Hội tổ chức, sử dụng kinh phí kết dư để gửi tiết kiệm sinh lợi và vận động doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ các sự kiện do Hiệp Hội tổ chức... Nhờ vậy, tình hình tài chính tuy vẫn còn khó khăn nhưng nhìn chung là ổn định. Bình quân hàng năm nguồn thu của Hiệp Hội đạt từ 400 đến 500 triệu đồng, bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh (có báo cáo tổng hợp riêng). Tuy vậy, một số hoạt động tài chính chưa đạt kết quả như: việc nộp hội phí của Doanh nghiệp hội viên nhìn chung là còn chậm và chưa thật tích cực. Hàng năm mới thu được khoảng 50 đến 60% so với số lượng Hội viên hiện có, một số hoạt động quảng bá thương hiệu chưa đạt kế hoạch, một số lớp đào tạo đã triển khai nhưng chỉ hỗ trợ doanh nhiệp là chính, không có nguồn thu bổ sung cho quỹ Hiệp Hội...
Với những nổ lực trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Hiệp Hội, năm 2012 Hiệp Hội đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm liền từ 2012-2016 được VCCI và Hiệp Hội doanh nghiệp NVV Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích tổ chức hoạt động Hiệp Hội, góp phần xây dựng, phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen về tích cực tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Ban tổ chức Festival Huế khen thưởng về tham gia hoạt động tại các kỳ Festival của tỉnh và một số hình thức khen thưởng khác.
VI. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:
Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai được nhiều hoạt động và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ. Tuy vậy, trong nhiệm kỳ qua Hiệp Hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là:
- Trong một số hoạt động cụ thể, Hiệp Hội chưa tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành trong tỉnh của cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan TW có liên quan nên việc triển khai một số chủ trương công tác chưa đạt kết quả như: Chương trình hội viên hỗ trợ hội viên, một số hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin chính sách, pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế... thật sự chưa hấp dẫn để thu hút hội viên tham gia.
- Tổ chức Hiệp Hội phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với vai trò và điều kiện hiện có của Hiệp Hội. Công tác phát triển Hội viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân chính vẫn là do công tác tuyên truyền vận động chưa thực hiện tốt và chưa thật hiệu quả.
 - Việc xây dựng các tổ chức cơ sở của Hiệp Hội có nhiều tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là các tổ chức Hội ngành nghề chưa nhiều.
- Sự  phát huy trí tuệ và năng lực tập thể của Ban chấp hành chưa cao, tập trung vào Ban Thường vụ và Thường trực là chính nên chưa huy động được sức mạnh của cả tập thể Ban chấp hành. Sự phân công, phân nhiệm trong BCH có thực hiện, nhưng việc triển khai trong thực tế chưa có kết quả, chưa đồng bộ và còn tập trung vào một số ít ủy viên tích cực.
- Công tác tài chính tuy đã có một số nguồn thu nhưng còn thiếu ổn định, thu hội phí chưa đạt chỉ tiêu. Một số hoạt động của Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra nhưng chưa thực hiện như: Việc tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh tế ổn định chưa làm được,việc thành lập Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chưa được hình thành. Một số chỉ  tiêu của công tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chưa đạt...
 
                                           PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI
NHIỆM KỲ 2017-2022
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và trong tỉnh có những thuận lợi do Nhà nước và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước. Việc tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế đất nước cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh có điều kiện vươn ra biển lớn. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều thách thức do tình hình kinh tế quốc tế và trong nước còn có những biến động phức tạp, việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt doanh nghiệp trong nước vào thế phải cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng rất lớn đến những định hướng phát triển SXKD của doanh nghiệp và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được điều đó nên ngoài sự lãnh chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sự nổ lực từ nội bộ của các doanh nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm vào việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển SXKD, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
I/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG:
Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, Hiệp Hội phấn đấu hướng các hoạt động chính vào việc: “Xây dựng tổ chức Hiệp Hội thực sự vững mạnh, năng động, sáng tạo trong các hoạt động. Tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Xúc tiến thương mại và hội nhập; đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp;thông tin pháp luật kinh tế; hợp tác liên kết, liên doanh; đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế, tranh chấp thương mại đồng thời có quan hệ gắn kết với các cơ quan Nhà nước liên quan nhằm tạo ra mối quan hệ hữu cơ thuận lợi, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng phát triển”.
II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Phát huy các kết quả hoạt động của Hiệp Hội nhiệm kỳ qua, căn cứ phương hướng nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ tới, Hiệp Hội sẽ tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Kinh nghiệm hoạt động của Hiệp Hội nhiệm kỳ qua cho thấy việc phát triển Hội viên phải luôn đi đôi với việc tăng cường lợi ích Hội viên thì hoạt động của Hiệp Hội mới thiết thực, hiệu quả và có sức thu hút Hội viên tham gia. Bất cứ một Hội viên nào khi tham gia Hiệp Hội cũng gửi gắm niềm tin và mong muốn nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các hoạt động của Hiệp Hội. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện có kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Hội viên. Những nhiệm vụ cụ thể là:
1- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thông tin: hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp:
Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động phổ biến những thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các AFTA.
+ Tăng cường vai trò của Hiệp Hội trong việc chủ động kết nối với các cơ quan ngân hàng, Cục thuế, Hải quan, Lao động, BHXH, các Ban quản lý quỹ hỗ trợ đầu tư và bảo lãnh tín dụng của tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV của Bộ KH&ĐT, Phòng TM&CN Việt Nam, Hiệp Hội DNNVV Việt Nam nhằm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách, pháp luật kinh tế liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là về tín dụng, thuế, hải quan, đất đai, lao động, bảo hiểm xã hội...Nếu có điều kiện, trong nhiệm kỳ Hiệp Hội sẽ xúc tiến thành lập thêm Câu lạc bộ doanh nghiệp FDI để hỗ trợ thông tin và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực này phát triển.
2/ Hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiếp tục tổ chức có kết quả “Chương trình hội viên hỗ trợ hội viên”:  
- Với lợi thế có sẵn mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có 350 doanh nghiệp hội viên, Hiệp Hội sẽ tích cực phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh để tập trung hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong SXKD thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tín dụng, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực thương mại điện tử, giảm thời gian nộp thuế, thông quan...Phối hợp với Sở Công thương và Sở ngoại vụ tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên có nhu cầu quan hệ hợp tác SXKD tại các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, các nước ASEAN... tham gia các hoạt động hội thảo, hội chợ kết nối doanh nghiệp ASEAN tổ chức tại các nước bạn cũng như ở trong nước.  Tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả trong thực tế các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, thuế, hải quan, đất đai...theo các quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như theo tinh thần các Nghị quyết hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp của Chính phủ và của tỉnh.
- Hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh Chương trình “Hội viên hỗ trợ hội viên”, phấn đấu hình thành một chuỗi liên kết trong Hiệp Hội nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của nhau theo cam kết đã phát động trước đây. Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ đạt các kết quả cụ thể để tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động này trong doanh nghiệp hội viên.
3- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp Hội nhằm góp phần giúp doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp giữa Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh  với Trung tâm đào tạo cán bộ tài chính Miền Trung của Bộ Tài chính, VCCI, Hiệp Hội DNNVV Việt Nam, Cục phát triển DNNVV Bộ KH&ĐT, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương, Sở KH&ĐT, Sở Công thương, Sử ngoại vụ, Trường Đại học kinh tế Huế, các Trung tâm ngoại ngữ và các cơ sở đào tạo khác để thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp khác trong tỉnh. Mỗi năm phấn đấu tổ chức10-12 lớp cho khoảng 1000 học viên ở các vị trí có nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.
4-Tổ chức các hoạt động phản biện, góp ý phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phản ảnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Tích cực phối hợp Sở KH&ĐT trong các hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp:Định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng, Hiệp hội chủ động tổ chức Hội nghị toàn thể doanh nghiệp hội viên để mời Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  nói chuyện, phổ biến, cập nhật thông tin tình hình đầu tư và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến với doanh nghiệp trong tỉnh đồng thời để các doanh nghiệp tùy theo nhu cầu và điều kiện có thể tham gia đầu tư trong các dự án mới này.
Hiệp Hội tích cực làm cầu nối tập hợp ý kiến của doanh nghiệp để triển khai các hoạt động phản ảnh, đề xuất, kiến nghị tỉnh và TW quan tâm hơn đến đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh. Cần có các giải pháp hỗ trợ cụ thể để doanh nghiệp ổn định và phát triển như: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. Đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.
Tiếp tục phát động chương trình bình chọn “Nụ cười công chức” hàng năm và tuyên dương CB, CC tiêu biểu có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ công.
5- Tham gia vận động KHỞI NGHIỆP: Hiệp Hội chủ động phối hợp với VCCI, Sở KH&ĐT, các trường Đại học, Cao đẳng nghề trong tỉnh cũng như các tổ chức liên quan đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện chương trình KHỞI NGHIỆP trong phạm vi toàn tỉnh. Từ các hoạt động ươm mầm đến thành lập doanh nghiệp mới và hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đều có sự hỗ trợ của Hiệp Hội và các tổ chức cơ sở trực thuộc, tập trung là các hoạt động xúc tiến khởi nghiệp của Câu lạc bộ CEO trực thuộc Hiệp Hội. Phấn đấu góp phần cùng với tỉnh thực hiện chỉ tiêu trong 5 năm tới, mỗi năm tăng thêm 20% số doanh nghiệp thành lập mới. Nếu có điều kiện, từ năm 2017 và các năm tiếp theo Hiệp Hội sẽ vận động thành lập thêm Câu lạc bộ doanh nghiệp mới khởi nghiệp để có tổ chức chuyên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ về mọi mặt cho các doanh nghiệp vừa mới khởi nghiệp. Đây là môi trường cần thiết để tập hợp các doanh nghiệp mới thành lập từ 1-3 năm nhằm thể hiện sự quan tâm dìu dắt, nâng đỡ các doanh nghiệp mới khởi nghiệp thành công.
6- Tăng cường các hoạt động xã hội, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
Tiếp tục tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, phục vụ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và một số hoạt động đồng hành với các kỳ Festival Huế.Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong doanh nghiệp, doanh nhân và tích cực vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
7- Công tác xây dựng tổ chức Hiệp Hội: Sau Đại hội, Hiệp Hội sẽ tập trung công tác củng cố kiện toàn tổ chức của Hiệp Hội để đủ sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hiệp Hội trong suốt nhiệm kỳ nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Hiệp Hội đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cũng như đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tập trug kiện toàn các tổ chức : Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng được Chương trình hoạt động toàn khóa. Tích cực xây dựng phát triển các tổ chức Hội cơ sở, các Câu lạc bộ trực thuộc, nhất là các Hội doanh nghiệp ngành nghề và đẩy mạnh chương trình phát triển hội viên.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở trực thuộc. Chỉ đạo Câu lạc bộ CEO, CLB doanh nhân nữ, các Hội DN ngành nghề nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng hội viên là giám đốc điều hành và đội ngũ doanh nhân nữ. Vận động thành lập thêm từ 3-5 Hội doanh nghiệp ngành nghề, địa phương và các Câu lạc bộ chuyên đề trực thuộc Hiệp Hội.Phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 50 doanh nghiệp hội viên mới.
 Quản lý, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn tài chính của Hiệp Hội. Tiếp tục duy trì và phát triển thêm các hoạt động dịch vụ nhằm tạo nguồn thu cho Hiệp Hội đồng thời tích cực vận động sự tài trợ, hỗ trợ từ doanh nghiệp Hội viên và từ các tổ chức khác thông qua các chương trình, dự án... nhằm có điều kiện tăng cường phục vụ lợi ích Hội viên.
III/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:
1- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh của cũng như sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan TW có liên quan (VCCI, Hiệp Hội DNVVV Việt Nam và khu vực Miền Trung) để triển khai có kết quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới.
2- Xây dựng mối quan hệ gắn bó với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở ngoại vụ, Sở lao động, Sở tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan khác trong tỉnh để thực hiện vai trò cầu nối của Hiệp Hội đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó để thực hiện các nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp SXKD, xúc tiến thương mại, đào tạo, thông tin pháp luật...Tăng cường chỉ đạo chương trình “Hội viên hỗ trợ hội viên”, nhất là tích cực xây dựng các điển hình và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm trong việc vận động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp Hội.
3- Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Cục phát triển DNNVV (Bộ KH&ĐT), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), các cơ sở đào tạo của TW và trên địa bàn tỉnh để triển khai nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
 4- Tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề thông tin kinh tế, nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp trong tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hội nhập quốc tế. Mời các chuyên gia kinh tế cấp cao của Trung ương thông tin các chuyên đề kinh tế, hội nhập, giúp doanh nghiệp hội viên nắm bắt tình hình kinh tế trong nước, quốc tế cũng như các kiến thức quản trị  doanh nghiệp thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về định hướng xây dựng, phát triển chiến lược SXKD hiệu quả.
5- Phối hợp với VCCI Đà Nẵng và Sở KH&ĐT tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại của Lãnh đạo tỉnh với Doanh nghiệp theo định kỳ hàng năm, hàng quý, hoặc hàng tháng nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của DN trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình bình chọn “nụ cười công chức” hàng năm, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.
6- Tiếp tục nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Hiệp Hội và tăng cường thông tin, quảng bá hoạt động Hiệp Hội trên các mạng xã hội. Tổ chức biên tập, phát hành tờ gấp giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động chính của Hiệp Hội để giao dịch và quảng bá hoạt động Hiệp Hội phục vụ công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở và phát triển Hội viên.
7- Tổ chức hoạt động tôn vinh Doanh nhân trong dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam hàng năm và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong doanh nghiệp, doanh nhân. Tổ chức các chuyến tham quan, học tập cho Doanh nghiệp hội viên ở nước ngoài và trong nước.
 8- Tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện của Hiệp Hội với cộng đồng và vận động nhiều doanh nghiệp Hội viên tham gia hỗ trợ Hiệp Hội trong những hoạt động xã hội từ thiện.
9- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ kinh tế, tăng nguồn thu đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Hiệp Hội.
 
                          
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
   Nguyễn Mậu Chi
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan