Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Thừa Thiên Huế: Triển khai công tác kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội (03/03)

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Cao quán triệt nội dung Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. trong đó tập trung vào 7 giải pháp chủ yếu. Đó là, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và sử dụng tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và yêu cầu về tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp này.

Chủ trương đầu tư một số dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị Thuận An (03/03)

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho phép lập các dự án đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị Thuận An như sau: Vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước (đoạn từ cầu Diên Trường đến Quốc lộ 49B, khoảng 4,2Km), điện chiếu sáng (đoạn từ chợ Nọ đến Quốc lộ 49B, khoảng 8 Km); mở rộng nghĩa trang nhân dân Phú Xuân và xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Phú Diên. Giao Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang làm chủ đầu tư, UBND huyện Phú Vang ứng trước ngân sách huyện để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư

Chỉ thị của UBND tỉnh về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (03/03)

UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức kiểm soát để bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15 - 16% theo chỉ đạo của Chính phủ; tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng. Xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi cố tình vi phạm.

QĐ số 2241/QĐ-UBND V/v xếp hạng công ty hạng II cho Công ty TNHH NN1TV Lâm nghiệp Nam Hòa (17/11)

QĐ số 2241/QĐ-UBND V/v xếp hạng công ty hạng II cho Công ty TNHH NN1TV Lâm nghiệp Nam Hòa

Đẩy nhanh thực hiện lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước và bố trí vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán (17/11)

Trong 10 tháng đầu năm năm 2010, Sở Tài chính, các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh tập trung bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán góp phần từng bước lành mạnh hóa tài chính công và tháo gỡ khó khăn nhằm lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp cho các nhà thầu tham gia vào đầu tư công trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu chưa quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng tồn đọng nhiều dự án hoàn thành chưa lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP và tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ (12/11)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định 63/2010/NĐ-CP) và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính (gọi tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP), ngày 10/11/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 36/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Download các văn bản (13/09)

Download các văn bản