Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Gần 84,19 triệu USD được viện trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2001- 2012
Gần 84,19 triệu USD được viện trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2001- 2012
 
Ngày cập nhật 01/07/2013 08:31
 
(TTH.VN) Sở Ngoại vụ tỉnh vừa chủ trì tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (INGO). Tham dự có ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, đến nay, có 123 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, trong đó có địa bàn hoạt động tại Thừa Thiên Huế. Tổng giá trị các khoản viện trợ đã hỗ trợ cho tỉnh giai đoạn 2001-2012 gần 84,19 triệu USD, trong đó vốn đã giải ngân khoảng 66,39 triệu USD, chiếm 78,85% tổng giá trị cam kết.

Các khoản viện trợ của INGO được thể hiện dưới ba hình thức chủ yếu: viện trợ thông qua các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án bằng tiền hay hiện vật và viện trợ khẩn cấp. Thời gian qua, các dự án của INGO đã đáp ứng nhanh nhu cầu thiết thực của các địa phương và cộng đồng hưởng lợi; nâng cao tính chủ động của đối tác, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ thông qua thực tiễn thực hiện các dự án. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh về nhiều lĩnh vực, như: xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp và nông thôn với nhiều mô hình, phương thức sản xuất mới, phù hợp và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả mang lại, buổi giao ban cũng đưa ra những hạn chế tồn tại trong công tác viện trợ PCPNN. Đối với các tổ chức PCPNN, quy mô viện trợ thường nhỏ và dàn trải, sự phối hợp với địa phương trong xây dựng và thực hiện các dự án còn chưa chặt chẽ, còn xa lạ với các quy trình, thủ tục của Việt Nam liên quan đến viện trợ PCPNN.

Hạn chế về phía các địa phương tiếp nhận dự án đó là việc vận động dự án dàn trải, chưa phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội chung của địa phương; khả năng, kinh nghiệm vận hành, quản lý và sử dụng dự án của đội ngũ cán bộ địa phương còn hạn chế. Đối với cơ quan nhà nước vẫn chưa kịp thời giải quyết, tạo điều kiện về quy trình, thủ tục và thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Tại buổi giao ban, ông Ngô Hòa đánh giá cao tình hình hoạt động, hỗ trợ của các tổ chức PCPNN cho Thừa Thiên Huế và những nỗ lực, trách nhiệm của Sở Ngoại vụ, cơ quan đầu mối trong công tác vận động nguồn viện trợ PCPNN và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn. Thời gian qua, bằng các hình thức cung cấp viện trợ từ INGO đã đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Qua đó đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, văn hóa, phát triển nông lâm nghiệp, bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, theo ông Ngô Hòa, lĩnh vực đào tạo nghề và nâng cao năng lực vẫn còn khiêm tốn, nên mong muốn INGO quan tâm hợp tác, viện trợ sâu hơn về lĩnh vực này.

Thời gian tới, để huy động, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, ông Ngô Hòa đề nghị Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch 71 của UBND tỉnh về vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015, trong đó quan tâm phát triển các lĩnh vực tại khu vực đô thị và nông thôn: nông nghiệp và nông thôn, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, giáo dục, đào tạo dạy nghề, môi trường, phòng và giảm thiểu thảm họa thiên tai, cứu trợ khẩn cấp, văn hóa thể thao, du lịch.

Tin, ảnh: Minh Văn (TTH)

Tin tức liên quan