Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Thừa Thiên Huế sẽ phát triển từ 10-15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2021

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc xây dựng hoạt động “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”. Trong đó, phát triển 10-15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 7-10 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.

Theo UBND Thừa Thiên Huế, năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu đạt khoảng 5.700 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp đóng góp ngân sách trên 5.500 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2020. Đồng thời, phát triển 10-15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 7-10 doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ, nhà đầu tư.
Mục tiêu đề ra là trong năm 2021, số lượng doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới tăng khoảng 7-10% so với năm 2020 và đạt khoảng 5.700 doanh nghiệp đang hoạt động vào cuối năm 2021.

Trong đó, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt khoảng 920 triệu USD, tăng trên 15% so với năm 2020; Tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các sở ban ngành và đơn vị có liên quan, triển khai 4 nhóm giải pháp: Về công tác tuyên truyền đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức; về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; về thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; và về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho khu vực kinh tế tư nhân.

Doãn Quan

 


Tin tức liên quan