Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Phối hợp với ngành ngân hàng nắm bắt mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh

Là chỉ đạo của UBND tỉnh khi nhận được Chỉ thị 02 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đều có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước, toàn ngành ngân hàng đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động của hệ thống an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai kịp thời các giải pháp chính sách như: điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, tỷ giá, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, giảm đồng thời các mức lãi suất điều hành để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, miễn, giảm phí thanh toán.

Những giải pháp của ngành Ngân hàng đã và đang được triển khai quyết liệt, bước đầu tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Toàn ngành đã đóng góp trên 160 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh, an sinh xã hội.

Để hỗ trợ ngành ngân hàng trong nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp kịp thời vượt khó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến các ngành kinh tế và ngành ngân hàng trên địa bàn, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa thiết yếu, các lĩnh vực ưu tiên.

Hoàng Anh


Tin tức liên quan