Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Đến cuối tháng 6/2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện đạt 45% kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn
Đến cuối tháng 6/2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện đạt 45% kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn

Cập nhật 02/08/2013 07:39 AM

 
 

Sáng ngày 01/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã chủ trì buổi họp đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2013, triển khai kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Tham dự buổi họp các lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

 

Năm 2013, nguồn vốn thực hiện 13 Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Thừa Thiên Huế được giao 201.772 triệu đồng (nguồn ngân sách Trung ương), trong đó vốn đầu tư phát triển 95.697 triệu đồng, vốn sự nghiệp 106.075 triệu đồng; Ngân sách địa phương bổ sung và nguồn vốn lồng ghép khác 407.779 triệu đồng. Đến 30/6/2013 khối lượng các chương trình thực hiện ước đạt 45% kế hoạch, ước đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch. 

Về giai đoạn 2014-2015, tổng nhu cầu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 760.409 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 402.796 triệu đồng, vốn sự nghiệp 357.253 triệu đồng. Riêng năm 2014, dự kiến tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Thừa Thiên Huế là 361.704 triệu đồng (tăng 79,2%% so với 2013), trong đó có 3 chương trình chưa được bố trí vốn trong năm 2013 là chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm năng lượng, khắc phục sự cố môi trường.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho rằng mặc dù có nhiều nguyên nhân tác động đến quá trình thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Song phải thấy rằng, công tác chuẩn bị đầu tư, cách triển khai thực hiện đầu tư và năng lực của một số địa phương còn nhiều vướng mắc, hạn chế, dẫn đến tiến độ thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, tiến độ giải ngân còn thấp phần nào đó ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra của chương trình.

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Huế phải phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án. Trong quá trình thực hiện phải chú trọng chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư, đồng thời đảm bảo đẩy đủ các thủ tục theo quy định để sớm giải ngân các nguồn vốn của chương trình đã được phê duyệt trong năm 2013.

Đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2014, ngay từ bây giờ các địa phương và các sở, ngành phải xem xét các hạng mục cần đầu tư để đảm bảo vừa sử dụng hết nguồn vốn được cấp, vừa lồng ghép với các nguồn vốn khác để phát huy hiệu quả của các công trình đầu tư mới, tránh hiện tượng đầu tư dàn trải. Riêng 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông có các dự án thuộc chương trình 135 cần phải rà xoát các công trình đã đầu tư ở xã, thôn nằm trong chương trình để xây dựng kế hoạch đầu tư cho phù hợp, tránh chống chéo, lãnh phí nên tập trung vào các công tình xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, nước sạch, nhà vệ sinh và nhà sinh hoạt cộng đồng.   

www.thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan