Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013
Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013
 
Ngày cập nhật 10/09/2013

UBND tỉnh đã có Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 về giao kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xin mở file đính kèm theo.

Tập tin đính kèm: 94_0001_qd_ve_von_ct_mtqg.pdf

Tin tức liên quan