Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

CHI TIẾT VĂN BẢN

 Số văn bản:  33/2013/QĐ-UBND
 Ngày ban: hành:  31/08/2013
 Người ký:  Phan Ngọc Thọ
 Trích yếu:
 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 Cơ quan ban hành:  UBND tỉnh
 Phân loại:  Quyết định
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

Tin tức liên quan