Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Gần 2 tỷ đồng cho dự án tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở đô thị thành phố Huế

 Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1401/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở đô thị thành phố Huế” do Viện Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Postsdam (Đức) tài trợ với tổng vốn dự án là 85.545 USD tương đương 1.939.470.000 đồng. 

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên thai dựa vào hệ sinh thái và tăng cường vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.
Các hoạt động chính của dự án gồm có: Lượng giá giá trị của Hệ thống sinh thái dựa vào thích nghi: Rừng ngập mặn ở đầm phá. Đề xuất đầu tư thí điểm vào việc cải tạo, duy trì hệ thống thoát nước, trữ nước tự nhiên ở thành phố Huế. Tăng khả năng chống chịu với ngập lụt đô thị bằng cách tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý lũ lụt. Tổ chức các buổi giảng bài cho sinh viên khoa Địa lý - trường Đại học khoa học Huế về kết quả nghiên cứu phòng chống thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội - Đơn vị tiếp nhận dự án có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án, tuân thủ các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị; phối hợp Sở Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, UBND thành phố Huế trong việc triển khai các hoạt động.
Theo thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan