Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Lễ phát động Giải thưởng nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ- (WEPS)

Sáng nay (08/9), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và Cơ quan Liên Hợp về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)tổ chức Lễ phát động trực tuyến “Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ- (Weps)”. Tham gia lễ phát động, phía đầu cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Đặng Thị Thùy Dương, các Phó Chủ tịch Hội: Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Huệ và các hội viên của Hội.

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) lần đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các chương trình và hành động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút sự ngày càng nhiều các công ty vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) có 5 hạng mục: Lãnh đạo cam kết; Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và trong ngành; Bình đẳng giới thông qua hành động trong đại dịch COVID-19
Ban tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Weps) của UN Women Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 26.8.2020 tại websitewww.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 25/09/2020.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia giải Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) của UNWomen We Empower Asia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được đăng ký trực tuyến trên website www.asiapacificwepsawards.org
Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn về giải thưởng xin liên hệ: Ban Tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) của UN Women WeEmpowerAsia tại Việt Nam

- Mai Thị Diệu Huyền - Email: huyenmd@vcci.com.vn - Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937

- Nguyễn Kim Lan - Email: nguyen.lan@unwomen.org - Tel: (+84 24) 3850 5300.

 


Tin tức liên quan