Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020

Sáng ngày 01/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020. Đến tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; đại diện các trường đại học, các viện, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn; đại diện các tổ chức hội, nghề nghiệp, cá nhân tham gia Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017-2020.

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2017-2020 và định hướng hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt theo Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong những năm qua, Chương trình đã góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp.

Có thể thấy rằng, việc bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 góp phần nâng cao nhận thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, cho các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; Hỗ trợ đăng ký, khai thác, áp dụng thực tiễn cho các sáng chế, giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của Tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp, góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thương hiệu, từ đó hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của Tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp, góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động mà chương trình đã xây dựng và đạt được. Kết quả của Chương trình đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh. Đồng thời đề nghị: “Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiệm ở trong nước về bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ; thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ; khảo sát, điều tra, xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hằng năm tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng chất lượng quốc gia; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ cho người dân và doanh nghiệp. Huy động và khuyến khích đội ngũ các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển sáng chế, giải pháp hữu ích và các sản phẩm có lợi thế nhằm nâng cao giá trị, năng suất, chất lượng các đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Huy động các nguồn lực thực hiện chương trình, phát huy các nguồn lực, có sự tham gia mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương thông qua Chương trình phát triển tài sản trí tuệ gia đến năm 2030".

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm Tinh dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế và trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020.

Doãn Quan

 

 

 


Tin tức liên quan