Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết cho người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

Để đảm bảo thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, ngày 27/3/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số: 773/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng gửi đến các doanh nghiệp hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để triển khai, thực hiện trong doanh nghiệp của mình (các file đính kèm).


Tin tức liên quan