Đào tạo nguồn nhân lực

Thông báo Tuyển sinh khoá học nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp về “Quản trị sản xuất, giảm chi phí” và “Quản trị tài chính doanh nghiệp” theo chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại. (có sự hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo của Nhà nước) (17/04)

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức khoá học nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp về “Quản trị sản xuất, giảm chi phí” “Quản trị tài chính doanh nghiệp” theo Chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông báo Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý trong kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 2012 (06/12)

Năm 2012 được dự báo có nhiều khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên cũng có nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó là tiềm ẩn những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Vì vậy, việc tìm hiểu và áp dụng đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang là vấn đề cần thiết đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm.

Hiệp hội doanh nghiệp TT Huế “đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp” (12/11)

Chiều ngày 9/11, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh TT Huế phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư, Trường đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật MTC TP HCM tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham gia khóa đào tạo là những giám đốc, chủ tịch HĐQT, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được các giảng biên có kinh nghiệm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nội dung cốt lõi về quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, marketting theo chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh mới trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế và thiết lập các mối quan hệ với các đối tác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn. Theo đó, khóa học giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đội ngũ quản lý giỏi cùng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp kinh doanh, lên kế hoạch tài chính, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm vượt qua thời kì khó khăn chung của nền kinh tế. Ngoài ra, các học viên còn được nghe phổ biến về nội dung bộ luật lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

 

Thông báo Khai giảng khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp ngày 09/11/2012 (07/11)

Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, có tư duy & nhận thức nhạy bén trong môi trường kinh doanh & sản xuất thời khủng hoảng kinh tế, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh và Trường đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật MTC Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo về “Chương trình quản trị doanh nghiệp thời khủng hoảng” theo Chương trình Quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong chương trình khóa học còn kết hợp phổ biến và cấp tài liệu về nội dung Bộ luật lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua trong tháng 6 năm 2012.

Hiệp hội DN Thông báo Tuyển sinh Khoá đào tạo: “Quản trị doanh nghiệp” theo Chương trình Quản trị doanh nghiệp hiện đại (có sự hỗ trợ 100% kinh phí của Nhà nước) (26/10)

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Trong tháng 11/2012, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh và Trường đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật MTC Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo về “Chương trình quản trị doanh nghiệp thời khủng hoảng” theo Chương trình Quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong chương trình khóa học còn kết hợp phổ biến và cấp tài liệu về nội dung Bộ luật lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua trong tháng 6 năm 2012. Mục đích của khóa học nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có Cán bộ quản lý giỏi, có tư duy & nhận thức nhạy bén trong môi trường kinh doanh & sản xuất thời khủng hoảng kinh tế. Cung cấp những kiến thức nền tảng từ nhiểu lĩnh vực, sau khóa học, có thể nhận thức được “văn hóa thay đổi” là cần thiết trong việc quản lý thời khủng hoảng. Hiểu về sản xuất tinh gọn “lean” và thấy được “lean” tác động thế nào đến hiệu quả trong quản lý sản xuất (Do giảng viên cao cấp ở TP.HCM).

Thông báo tuyển sinh 02 Khóa đào tạo: “Quản trị Marketing và Quản trị tài chính doanh nghiệp” hỗ trợ 100% kinh phí (10/07)

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Trong tháng 7/2012, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh tổ chức 2 khóa đào tạo về “Quản trị Marketing và Quản trị tài chính doanh nghiệp” theo Chương trình Quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục đích của khóa học nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có Cán bộ quản lý giỏi, được trang bị những kiến thức, kỹ năng, tư duy và nhận thức cốt lõi về quản trị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và thiết lập mối quan hệ với các đối tác.

Khóa tập huấn về: "Phổ biến các chính sách thuế mới năm 2012 và nghệ thuật xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán" (14/06)

Để giúp doanh nghiệp cập nhập những quy định mới về thuế và xử lý chênh lệch số liệu giữa hạch toán tính thuế theo quy định của pháp luật thuế và hạch toán kế toán theo các chuẩn mực và quy định kế toán hiện hành, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và VCCI Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức khóa tập huấn:

Hội Doanh nghiệp tỉnh Khai giảng Khóa đào tạo kỹ năng Quản trị doanh nghiệp hiện đại (21/11)

 

Ngày 19/11, Hội Doanh nghiệp tỉnh TT- Huế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường đào tạo nghiệp vụ và kỹ thuật MTC Tp.HCM tổ chức khai giảng Khóa đào tạo kỹ năng Quản trị doanh nghiệp hiện đại.Đây là khóa học thứ 4 có sự hỗ trợ kinh phí đào tạo của tỉnh, nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tham gia giảng dạy là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, truyền đạt đến các học viên 5 chuyên đề về quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất và quản trị tài chính. Khóa học không chỉ giúp học viên cập nhật những tư tưởng và thành tựu mới trong quản trị doanh nghiệp mà còn trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao về quản lý các hoạt động chức năng cũng như phương pháp và kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển công ty và chiến lược kinh doanh có tính cạnh tranh cao, góp phần tạo ra những đột phá mới cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu nhiều thay đổi.

 

 

TT-Huế: 194 triệu đồng hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2012 (23/10)

Được biết, 6 tháng đầu năm 2011, chương trình hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các DNNVV của tỉnh TT-Huế đã tổ chức được 2 lớp đào tạo cho các doanh nghiệp  cho 60 học viên là các cán bộ quản lý của doanh nghiệp tham gia với các chuyên đề: Quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị dự án đầu tư và khởi sự doanh nghiệp. Dự kiến đến hết năm 2011 sẽ có 5 lớp được tổ chức với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Các lớp học này nhằm góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, chính thức hoá các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể sang các hình thức doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành lập mới đồng thời tăng số lượt người trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo từ chương trình hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Hội Doanh nghiệp tỉnh Khai giảng lớp Tập huấn “Kiến thức pháp luật lao động dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp”. (03/10)

Ngày 30/09 và 1/10, tại Trung tâm DVDL Festival, 11 Lê Lợi, TP Huế. Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Lao động, thương binh và xã hội tổ chức khai giảng 03 lớp tập huấn “Kiến thức pháp luật lao động dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp” với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp Hội viên của Hội. Mục đích của đợt tập huấn này là hệ thống hóa toàn bộ các quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử lao động và người lao động. Nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Hội Doanh nghiệp tuyển sinh khóa đào tạo "Khởi sự doanh nghiệp" có sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh (29/09)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong Quý 4/2010, Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trường đào tạo nghiệp vụ & Kỹ thuật MTC, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo về “Khởi sự doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp có nhu cầu (Khóa học có sự hỗ trợ một phần kinh phí của tỉnh).

Hội Doanh nghiệp tuyển sinh khóa đào tạo "Quản trị doanh nghiệp hiện đại" có sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh (29/09)

Mục đích của khóa học nhằm giúp các doanh nghiệp có được những Cán bộ quản lý giỏi, được trang bị những kiến thức, kỹ năng, tư duy và nhận thức cốt lõi về quản trị doanh nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh hiện đại. Đặc biệt, Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực và các phương pháp lãnh đạo hiện đại trong chiến lược kinh doanh, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện thiết lập nhiều mối quan hệ với các đối tác.

Hội Doanh nghiệp mời tham dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và các cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2011 (20/09)

Căn cứ kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thông báo của Sở LĐTB&XH về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2011. Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật lao động cho các doanh nghiệp hội viên của Hội.

Hội doanh nghiệp tỉnh tuyển sinh Khoá đào tạo Kế toán máy thực hành chuyên nghiệp ứng dụng phần mềm tự in hóa đơn VietSun eInvoice phục vụ quản lý tài chính - kế toán thuế doanh nghiệp. (26/07)

Nhằm cung cấp cho đội ngũ kế toán của các doanh nghiệp kiến thức về phần mềm kế toán, giúp các học viên nâng cao và vận dụng phần mềm vào công tác kế toán một cách hiệu quả nhất. Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Tin học Doanh nghiệp thuộc VCCI tổ chức khoá đào tạo Kế toán máy thực hành chuyên nghiệp ứng dụng phần mềm kế toán cao cấp Vietsun, phần mềm tự in hóa đơn VietSun eInvoice phục vụ quản lý tài chính - kế toán thuế doanh nghiệp đã được Tổng Cục thuế cộng nhận đạt chuẩn.

Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp trong thời khủng hoảng (27/05)

Nội dung của buổi hội thảo "Xây dựng chiến lược kinh doanh và nâng tầm tư duy Marketing cho doanh nghiệp trong thời khủng hoảng" do Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên, vào sáng nay (26/5) tại hội trường khách sạn Celadon Palace (TP Huế). Hội thảo với các chủ đề chính Con đường dẫn đến thành công cho doanh nghiệp, Cách tư duy Marketing hiệu quả và Làm thế nào để nắm bắt cơ hội nhằm phát triển trong khó khăn, được thuyết trình bởi chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Triết - CEO Strategy Asia Group, người từng nắm giữ các vị trí quản lý cao cấp ở các Công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới như Shell, Caltex, Nichimen Corporation,... và được MES (tổ chức chuyên đánh giá năng lực của các chuyên gia Marketing) đánh giá nằm trong số 5% chuyên gia Marketing xuất sắc nhất trên toàn thế giới.

Hội Doanh nghiệp tỉnh kính mời Lãnh đạo các DN trên địa bàn tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề do chuyên gia CEO Nguyễn Minh Triết thuyết trình (20/05)

Để giúp Doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm, có tư duy đúng và góp phần đem đến cái nhìn mới trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý SXKD trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề có tính chất Hội thảo về: “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Doanh nghiệp” và “Nâng tầm tư duy Marketing trong thời khủng hoảng”.

Hội Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế: Bế giảng lớp " CEO - Nhà điều hành chuyên nghiệp" (28/04)

Đến dự buổi Bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng ĐKKD - Sở KH ĐT; đồng chí Dương Tuấn Anh-UVTV Đảng uỷ khối-PCT Hội Doanh nghiệp tỉnh-Giám đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế;  và sự tham gia của 40 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh với một mục tiêu chung nhằm nâng cao kiến thức trong điều hành và quản trị doanh nghiệp.

Hội Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế: Khai giảng lớp " CEO - Nhà điều hành chuyên nghiệp" (13/04)

Đến dự buổi khai giảng có ông Dương Tuấn Anh-UVTV Đảng uỷ khối-PCT Hội Doanh nghiệp tỉnh-Giám đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế; bà Nguyễn Thị Thuỷ-Phó bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp cùng Hội đồng giảng viên là PGS.TS, Thạc sĩ, Luật gia đến từ các tổ chức quốc tế, các Viện nghiên cứu có uy tín trong nước và khu vực. Khóa học với sự tham gia của hơn 40 học viên là các đối tượng lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh với một mục tiêu chung nhằm nâng cao kiến thức trong điều hành và quản trị doanh nghiệp.

Chương trình Caravan - Xe khách tự lái “ Giấc mơ kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam” cho các Doanh nghiệp Hội viên của Hội (14/03)

Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang xây dựng chương trình Caravan - Xe khách tự lái “ Giấc mơ kết nối Thái -Lào - Việt Nam” cho các Doanh nghiệp Hội viên của Hội. Chuyến tham quan dự kiến đi trong 6 ngày 5 đêm, từ ngày 7 đến 12/4/ 2011. Toàn bộ chương trình chi tiết và giá cả trọn gói có lịch cụ thể kèm theo thông báo này)

Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyển sinh khóa học "CEO - Nhà điều hành chuyên nghiệp" (14/03)

Mục đích của khóa học nhằm giúp các doanh nghiệp có được những Cán bộ quản lý giỏi, nhất là vị trí Giám đốc điều hành được trang bị những kiến thức, kỹ năng, tư duy và nhận thức cốt lõi về quản trị doanh nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh hiện đại. Đặc biệt, Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực và các phương pháp lãnh đạo hiện đại trong chiến lược kinh doanh, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện thiết lập nhiều mối quan hệ với các đối tác.