Đào tạo nguồn nhân lực

Mời doanh nghiệp đăng kí tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) cho doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 (05/11)

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị lao động, xây dựng hình ảnh, thân thiện và phát triển bền vững cho doanh nghiệp nói riêng. Những năm qua, cùng với các cấp các ngành trong tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hội viên nâng cao nhận thức và thực hiện các nghĩa vụ doanh nghiệp nhất là trong chăm lo cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, quan tâm thực hiện các chính sách về bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ, lao động đặc thù trong doanh nghiệp gắn với sản xuất sạch, bảo vệ môi trường... 

Mời đăng ký tham dự Lớp tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp(Luật việc làm) dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2015 (21/10)

 Được sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng Giới sử dụng lao động của VCCI tổ chức Lớp tập huấn phổ biến những kiến thức cần thiết về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp (Luật việc làm) dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.

Học viên tham dự lớp học ngoài việc được tiếp thu kiến thức cập nhật mới nhất về 3 Luật nói trên, còn được cung cấp đầy đủ tài liệu pháp luật mới có liên quan.
Nội dung tập huấn:  Những nội dung cơ bản về Luật BHXH mới và những vấn đề cần biết khi thực hiện trong doanh nghiệp để tránh vướng mắc. Những điều cần biết về Luật Bảo hiểm Y tế. Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp được quy định mới trong Luật việc làm. Hỏi và giải đáp các vướng mắc khi thực hiện các chế độ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp ở doanh nghiệp.

MỜI DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN ĐĂNG KÍ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 25/09/2015 ( Lớp tập huấn lần thứ 2 năm 2015) (28/08)

Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động, TB và XH tổ chức lớp tập huấn thứ hai nhằm cập nhật kiến thức pháp luật lao động và BHXH mới nhất cho doanh nghiệp hội viên.

Học viên dự học ngoài việc tiếp thu kiến thức về pháp luật lao động và BHXH còn được cung cấp đầy đủ tài liệu pháp luật mới có liên quan.

Nội dung tập huấn:  Những nội dung cơ bản về Bộ Luật LĐ và Luật BHXH mới:

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp: (18/08)

 Trong 7 tháng đầu năm 2015, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường thực hiện các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp hội viên, cụ thể:

- Trong Quý 1/2015, Hiệp Hội đã phối hợp Trung tâm đào tạo cán bộ tài chính Miền Trung (thuộc Bộ Tài chính) tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ Kế toán trưởng doanh nghiệp cho 28 cán bộ kế toán của các doanh nghiệp hội viên và đã bế giảng cuối tháng 4. Hiện đang tiếp tục tuyển sinh khóa KTT thứ hai và mở thêm các lớp chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng về “Cập nhật chế độ Kế toán doanh nghiệp và các chính sách thuế mới ”,về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

- Lập đề án tổ chức truyền thông pháp luật lao động cho đối tượng cán bộ quản lý doanh nghiệp năm 2015 và đã được Sở lao động TBXH thống nhất nội dung các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động trong năm 2015 đồng thời được tỉnh hỗ trợ số kinh phí 36 triệu để tổ chức các hoạt động này. Trong tháng 5/2015 đã triển khai một lớp tập huấn cho 180 cán bộ quản lý của 120 doanh nghiệp hội viên.


Mời Doanh nghiệp hội viên tham dự khóa học "Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp" (22/07)

 Mời Doanh nghiệp hội viên tham dự khóa học "Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp"

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn Pháp luật lao động, BHXH và 2 Khóa học về Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro cho Doanh nghiệp hội viên (14/07)

 Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và doanh nghiệp hội viên nói riêng, được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh và của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong quý 2 và 3 năm 2015, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai 4 lớp tập huấn Pháp luật lao động, BHXH và 2 Hội thảo về Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro cho Doanh nghiệp.

Giấy mời tham dự tập huấn về pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội dành cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2014 (03/11)

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Lao động, TB& XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội mới nhất dành cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp hội viên.

Mời tham dự Lớp tập huấn về pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội (cập nhật mới nhất) cho cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2014 (03/11)

 Căn cứ thông báo của Sở Lao động TB&XH về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2014. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động, TB và XH tổ chức lớp tập huấn phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội mới nhất cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp hội viên. Học viên dự học ngoài việc tiếp thu kiến thức về pháp luật lao động và BHXH còn được cung cấp đầy đủ tài liệu pháp luật mới có liên quan.

Giấy mời tham gia khóa học đào tạo Quản trị doanh nghiệp ngày 3/10/2014 (25/09)

Nhằm nâng cao năng lực Quản trị cho doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Cục xúc tiến thương mại phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thương mại và quản lý nhân sự cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiệp hội DN tuyển sinh lớp "Bồi dưỡng kế toán trưởng Doanh nghiệp" (24/07)

Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc nguồn kinh phí của các thành phần kinh tế khác.

Danh sách Doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa đào tạo "Tái cấu trúc Doanh nghiệp -Tình hình thực tiễn tại Việt Nam và ứng dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (26/06)

Nhằm mục tiêu giúp lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh nắm vững những khái niệm cơ bản và tính cấp thiết của việc phải tiến hành tái cấu trúc các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp của mình trước những thách thức mới của môi trường kinh doanh thời kỳ ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khoá đào tạo “Tái cấu trúc Doanh nghiệp – Tình hình thực tiễn tại Việt Nam và ứng dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế và kế toán chuyên sâu (25/06)

Qua khảo sát tình hình thực tế nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ Tài chính kế toán và nghiệp vụ thuế (Đại lý thuế), Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Tài chính Miền Trung phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo chiêu sinh các lớp “ Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp ” và “ Bồi dưỡng nghiệp vụ thuế và kế toán chuyên sâu ( Đại lý thuế) ” cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhu cầu trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

 

Thông báo Mời tham dự khóa đào tạo về “Tái cấu trúc doanh nghiệp” ngày 3-4/7/2014 (17/06)

Nhằm mục tiêu giúp lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh nắm vững những khái niệm cơ bản và tính cấp thiết của việc phải tiến hành tái cấu trúc các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp của mình trước những thách thức mới của môi trường kinh doanh thời kỳ ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khoá đào tạo “Tái cấu trúc Doanh nghiệp – Tình hình thực tiễn tại Việt Nam và ứng dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Hơn 150 học viên tham gia lớp tập huấn “Chuẩn bị hiệu quả nhất cho công tác quyết toán thuế và cập nhật những thông tư, nghị định mới nhất về Thuế”. (10/03)

Sáng ngày 7/3/2014 tại Trung tâm DVDL Festival Hiệp Hội doanh nghiệp phối hợp với VCCI CN Đà Nẵng, tổ chức lớp tuận huấn “Chuẩn bị hiệu quả nhất cho công tác quyết toán thuế và cập nhật những thông tư, nghị định mới nhất về Thuế”. Tham gia lớp tập huấn có hơn 150 hoc viên đến từ 100 DN trên địa bàn tỉnh, với mục đích tiếp tục giúp doanh nghiệp có những chuẩn bị hiệu quả nhất cho công tác quyết toán thuế, nhận diện sớm được các rủi ro, sai sót cần điều chỉnh và chủ động hơn trong các bước lập kế hoạch cho năm mới, tránh tạo áp lực về báo cáo tài chính và quyết toán thuế, giúp doanh nghiệp nhanh chóng rà soát lại các nội dung này một cách hữu hiệu nhất. Tham gia giảng dạy là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm là giảng viên Lê Khánh Lâm – PhóTổng Giám đốc– Công ty Kiểm toán DTL, Tp. HCM, Hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội tư vấn thuế Việt Nam, chuyên gia tư vấn, giảng dạy hàng đầu trong lĩnh vực thuế, kế toán cho doanh nghiệp sẽ phổ biến các nội dung về:“Chuẩn bị hiệu quả nhất cho công tác quyết toán thuế: Nhận diện sớm rủi ro, chủ động khắc phục sai sót, lập kế hoạch thuế hiệu quả cho năm mới; Cập nhật, tóm tắt những thông tư, nghị định mới nhất có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014 và từ 01/07/2013 với thuế Thu nhập DN, thuế Thu nhập CN và thuế GTGT”

 

Thông báo mời đăng ký tham dự tập huấn “Sản xuất sạch, quản lý hiệu quả sử dụng năng lượng” (15/05)

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Viện Môi trường Stockholm Thụy Điển (SEI) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai dự án “Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam” do Chính phủ Thụy Điển tài trợ.

Hơn 50 DN tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp (09/05)

Sáng ngày 7/5, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn toàn tỉnh.  Hơn 100 học viên tham gia Khóa đào tạo là những giám đốc, chủ tịch HĐQT, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Trong thời gian 2 ngày tham gia khóa đào tạo, các học viên được các giảng viên có kinh nghiệm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nội dung cốt lõi về "Quản trị sản xuất, giảm chi phí” và “Quản trị tài chính doanh nghiệp” theo Chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và thiết lập các mối quan hệ với các đối tác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn.

Thông báo Tuyển sinh khoá học nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp về “Quản trị sản xuất, giảm chi phí” và “Quản trị tài chính doanh nghiệp” theo chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại. (có sự hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo của Nhà nước) (17/04)

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức khoá học nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp về “Quản trị sản xuất, giảm chi phí” “Quản trị tài chính doanh nghiệp” theo Chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông báo Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý trong kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 2012 (06/12)

Năm 2012 được dự báo có nhiều khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên cũng có nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó là tiềm ẩn những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Vì vậy, việc tìm hiểu và áp dụng đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang là vấn đề cần thiết đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm.

Hiệp hội doanh nghiệp TT Huế “đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp” (12/11)

Chiều ngày 9/11, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh TT Huế phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư, Trường đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật MTC TP HCM tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham gia khóa đào tạo là những giám đốc, chủ tịch HĐQT, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được các giảng biên có kinh nghiệm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nội dung cốt lõi về quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, marketting theo chương trình quản trị doanh nghiệp hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh mới trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế và thiết lập các mối quan hệ với các đối tác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn. Theo đó, khóa học giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đội ngũ quản lý giỏi cùng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp kinh doanh, lên kế hoạch tài chính, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm vượt qua thời kì khó khăn chung của nền kinh tế. Ngoài ra, các học viên còn được nghe phổ biến về nội dung bộ luật lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

 

Thông báo Khai giảng khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp ngày 09/11/2012 (07/11)

Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, có tư duy & nhận thức nhạy bén trong môi trường kinh doanh & sản xuất thời khủng hoảng kinh tế, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh và Trường đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật MTC Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo về “Chương trình quản trị doanh nghiệp thời khủng hoảng” theo Chương trình Quản trị doanh nghiệp hiện đại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong chương trình khóa học còn kết hợp phổ biến và cấp tài liệu về nội dung Bộ luật lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua trong tháng 6 năm 2012.