Đào tạo nguồn nhân lực

Chương trình "Hướng trường- hướng nghiệp" cho học sinh, sinh viên Huế (07/03)

Đây là chương trình truyền hình trực tiếp nhằm trang bị cho học sinh sắp tốt nghiệp THPT những thông tin cần thiết cho việc chọn ngành, chọn nghề sao cho phù hợp với sở thích của bản thân, học lực và hoàn cảnh gia đình cũng như tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức, các cá nhân trên mọi bình diện văn hóa, kinh tế, xã hội... trên quy mô toàn cầu. Sinh viên Việt Nam là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng khá mạnh của xu thế toàn cầu hóa đó.

Hội Doanh nghiệp tập huấn kiến thức pháp luật cho Doanh nghiệp Hội viên (28/12)

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/5/2010 về thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và kế hoạch số 22 KH-UBND ngày 22/4/2010 về việc thực hiện đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước’’.

Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hội nghị về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên (26/12)

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/5/2010 về thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và kế hoạch số 22 KH-UBND ngày 22/4/2010 về việc thực hiện đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước’’ và công số 812/STP ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Sở Tư Pháp về tổ chức tập huấn giới thiệu các văn bản pháp luật cho cán bộ phụ trách pháp chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 2 lớp đào tạo kỹ năng quản lý bán hàng cho 142 Đại lý Công ty TNHH Bia Huế (22/12)

Mỗi công ty được thành lập đều có những sản phẩm và dịch vụ cần giới thiệu tới nhiều khách hàng. Việc dùng những kỹ năng như thế nào để chào hàng một cách hiệu quả nhất, đó chính là sự sống còn của công ty.

Hội Doanh nghiệp tỉnh: Tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ chủ chốt VNPT TT- Huế (21/12)

Mục đích của đợt tập huấn nhằm hệ thống hóa toàn bộ các quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử lao động và người lao động. Trên cơ sở nắm vững những sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ..., doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện các chính sách cho công nhân theo quy định mới của Bộ Luật Lao động, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Hội Doanh nghiệp tỉnh Khai giảng lớp Tập huấn “Kiến thức pháp luật lao động dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp” (12/12)

Thực hiện kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luậtcho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2010. Thực hiện kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luậtcho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2010.

Hội Doanh nghiệp tỉnh: Lịch hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Doanh nghiệp Tháng 12/2010 (09/12)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khóa học được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh cho các Doanh nghiệp có nhu cầu.Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư đã tổ chức  khóa học về “Kỹ năng Quản trị doanh nghiệp hiện đại”. Mục đích của khóa học giúp các Giám đốc có những tư duy và nhận thức cốt lõi về quản trị doanh nghiệp mà một nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh hiện đại. Cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực và các phương pháp lãnh đạo hiện đại trong chiến lược kinh doanh, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Khóa học còn nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện thiết lập nhiều mối quan hệ với các đối tác. 

 

Hội Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và các cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2010 (07/12)

Căn cứ kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thông báo của Sở LĐTB&XH về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2010. Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 4 lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lê Thẩm Dương Giáo trình Quản trị tài chính (06/12)

Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa háo lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nhà quản trị tài chính sẽ ra các quyết định về các loại tài sản của doanh nghiệp, tài trợ các loại tài sản đó như thế nào, doanh nghiệp sẽ quản lý các nguồn tài sản của nó ra sao. Nếu như công việc này được thực hiện một cách tối ưu, giá trị doanh nghiệp có thể đạt lớn nhất, khi đó tài sản của các cổ đông cũng đạt lớn nhất.

Hội Doanh nghiệp khai giảng khoá II “Kỹ năng Quản trị doanh nghiệp hiện đại” (05/12)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khóa học được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh cho các Doanh nghiệp có nhu cầu. Sáng ngày 4.12 Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ Việt chi nhánh Huế tổ chức Lễ khai giảng khoá II “Kỹ năng Quản trị doanh nghiệp hiện đại”.
 

Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và các cán bộ quản lý Doanh nghiệp năm 2010. (24/11)

Căn cứ kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thông báo của Sở LĐTB&XH về thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2010. Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội doanh nghiệp khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng Quản trị doanh nghiệp hiện đại” (21/11)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 19.11 Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ Việt Chi nhánh Huế tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại”. Tham gia khoá đào tạo có 32 học viên đến từ các Doanh nghiệp Hội viên của Hội Doanh nghiệp tỉnh TT Huế.

Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tuyển sinh lớp "Khởi sự Doanh nghiệp" (11/11)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong Quý 4/2010, Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ Việt, Chi nhánh Huế tổ chức 3 khoá đào tạo về “Khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh”. Khóa học có sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tuyển sinh lớp "Quản trị Doanh nghiệp hiện đại" (04/11)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong Quý 4/2010, Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ Việt, Chi nhánh Huế tổ chức 3 khoá đào tạo về “Kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại” . Khóa học được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Tài liệu khoá học về Giám đốc điều hành (CEO) (22/09)

Cấu trúc và hệ thống cấp bậc trong tổ chức, các kết quả tài chính, nhận thức của giám đốc điều hành (CEO) về công việc của họ, quản lý thời gian, và văn hóa công ty là những điều ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Một CEO tin rằng công việc của ông là đưa ra những dự báo với các kết quả đầy hứa hẹn và ông quyết tâm đạt được chúng. Ông gửi đến nhân viên thông điệp: “Đây là những kết quả mà tôi cần, tôi không quan tâm các anh đạt được nó như thế nào”.

Lê Thẩm Dương - Giáo trình Quản trị tài chính (13/09)

Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa háo lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chương 1 - Tổng quan và vấn đề cơ bản về Quản lý tài chính
Chương 2 - Báo cáo tài chính và nguyên tắc kế toán
Chương 3 - Phân tích báo cáo tài chính
Chương 5 - Rủi ro và lợi nhuận
Chương 6 - Thời giá của tiền tệ
Chương 7,8 - Định giá chứng khoán
Chương 9 - Mô hình CAPM
Chương 10 - Dự toán vốn đầu tư

Phan Quốc Việt - Kỹ năng thuyết trình giao tiếp phi ngôn ngữ - Tâm Việt Group (13/09)

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Cuộc đời không nghiêm túc như chúng ta nghĩ,
Vui vẻ khỏe người
Vui vẻ trẻ lâu
Vui vẻ đẻ ra tiền
Vui vẻ đẻ ra tình
10 đặc tính của niềm vui
 

Không dùng lời vẫn lãnh đạo hiệu quả (20/08)

Từ diễn xuất của Bacon, chúng ta có thể suy ra một điều rằng nhà lãnh đạo không nhất thiết phải luôn luôn dùng lời nói để truyền tải thông điệp đến đối tượng giao tiếp; cử chỉ và các sắc thái biểu cảm thường lại chứa đựng nhiều điều hơn lời nói. Không may là, thứ ngôn ngữ không lời này thường bị sử dụng sai mục đích để biểu lộ sự xao lãng, thiếu tôn trọng hay đôi khi là thái độ ghét bỏ. Những người ở vị trí chủ chốt càng phải cẩn trọng với không chỉ lời nói mà còn cả với ngôn ngữ cơ thể của họ.

Kỹ năng mềm - Quyết định 75% sự thành đạt (20/08)

Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn. Bạn có phải là một người dễ chịu? Tận tâm? Bạn giao tiếp có ấn tượng không? Giải quyết các vấn đề có hiệu quả không?

Điều gì làm nên một nhà điều hành hiệu quả? (20/08)

Bạn đang lo lắng mình không phải nhà lãnh đạo bẩm sinh? Bạn thiếu đi khả năng cuốn hút người khác, các tài năng thiên bẩm cần thiết, hay là một số mánh khoé bí mật nào đó? Bạn băn khoăn, điều gì làm nên một nhà điều hành hiệu quả? Câu hỏi này đã được Peter Drucker - nhà quản trị nổi tiếng nhất thế kỷ 20, trả lời. Một nhà điều hành hiệu quả không cần thiết phải là một nhà lãnh đạo theo đúng nghĩa thông thường người ta hiểu cho từ này.